83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Të mjerët ata që masin e peshojnë.

 • 83:2

  Ata që kur matin prej njerëzve prej njerëzve, për vete e plotësojnë,

 • 83:3

  E kur u matin të tjerëve ose u peshojnë, u lënë mangu.

 • 83:4

  A nuk e donë të tillët se kanë për t’u ringjallur?

 • 83:5

  Në një ditë të madhe,

 • 83:6

  Në ditën kur njerëzit ngriten (prej varrezave) për të dalë para Zotit të botëve.

 • 83:7

  Jo, të mos rrinë gafil! Se shënimet e veprave të mëkatarëve janë në Sixhin (në një libër shënimesh të të këqijave më të dëmshme).

 • 83:8

  E, ku e di ti se ç’është sixhini?

 • 83:9

  Ai është një libër i qendisur (në një qeli në fund të burgut).

 • 83:10

  Atë ditë është shkatërrimi për gënjeshtarët.

 • 83:11

  Të cilët nuk e besojnë ditën e përgjegjësisë.

 • 83:12

  E atë ditë nuk e mohon kush, përveç atij që ka sharruar tepër në mosbesim e në punë të këqija.

 • 83:13

  E që kur i lexohen atij argumentet Tona, thonë: “Legjenda të të parëve!”

 • 83:14

  Jo, nuk është ashtu! Por të këqijat që i punuan, zemrat e tyre ua mbuluan.

 • 83:15

  Jo dhe Jo! Atë ditë do të jenë të penguar prej (ta shohin) Zotit të tyre.

 • 83:16

  Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem.

 • 83:17

  Dhe do t’u thuhet: “Ky është ai të cilin e keni përgënjeshtruar!”

 • 83:18

  Jo, nuk janë të njejtë! Se libri i të mirave gjendet në Il-lijjinë!

 • 83:19

  E ku e di ti se çka është Ilijunë?

 • 83:20

  Është një llibër i qendisur qartë.

 • 83:21

  Të cilin e dëshmojnë engjëjt që janë më të të afërmit.

 • 83:22

  E s’ka dyshim se vepërmirët janë në përjetime e kënaqësi (Xhennet).

 • 83:23

  Të mbështetur në kolltukë vështrojnë.

 • 83:24

  Në fytyrat e tyre mund të kuptosh kënaqësinë e përjetimeve.

 • 83:25

  U jepet të pijnë pije në enë të mbyllura.

 • 83:26

  Pije që në fund asaj i vjen era misk! E për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë të mirën.

 • 83:27

  Dhe përzierja e asaj pije është në tensim (uji më i mirë).

 • 83:28

  Krua nga i cili do të pijnë më të afërmit e Zotit.

 • 83:29

  Mëkatarët ishin ata të cilët i përqeshnin ata që besuan.

 • 83:30

  Dhe kur kalonin (besimtarët) pranë (idhujtarëve), ata ia bënin me sy njëri-tjetrit.

 • 83:31

  E kur ktheheshin te familjet e veta, ktheheshin të kënaqur.

 • 83:32

  Dhe kur i shihnin ata (besimtarët) janë të humbur!”

 • 83:33

  Po Ne, nuk i caktuam ata (idhujtarët) si rojë të atyre (besimtarëve).

 • 83:34

  E sot, (në ditën e gjykimit), ata që besuan do të tallen me jobesimtarët.

 • 83:35

  Duke qëndruar të mbështetur (besimtarët) në kolltukë e duke shikuar.

 • 83:36

  A thua a u shpërblyen jobesimtarët për atë që punuan? (Po)

Paylaş
Tweet'le