85 BURUC

 • 85:1

  Pasha qiellin me plot yje,

 • 85:2

  Pasha ditën e premtuar,

 • 85:3

  Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet!

 • 85:4

  Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve,

 • 85:5

  Të zjarrit më plot lëndë djegëse,

 • 85:6

  Kur ata rrinin ulur rreth tij,

 • 85:7

  Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët.

 • 85:8

  E nuk patën pse t’i urrejë, përveç që e besuan All-llahun, ngadhënjyesin, të lavdëruarin,

 • 85:9

  Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës;, e All-llahu është dëshmitar i çdo sendi.

 • 85:10

  Është i sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u penduan; ata kanë dënimin e Xhehennemit dhe dënimin e djegies.

 • 85:11

  Ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata kanë Xhennete nën të cilët burojnë lumenj. e ai është suksesi më i madh.

 • 85:12

  Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë.

 • 85:13

  Në të vërtetë, Ai është që e fillon (krijimin) dhe e rikthen.

 • 85:14

  Ai është që falë mëkatet, është i dashur.

 • 85:15

  Është i zoti i Arshit, të madhëruar!

 • 85:16

  E punon atë që dëshiron.

 • 85:17

  A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive,

 • 85:18

  Të faraonit dhe të Thmeudit?

 • 85:19

  Por, këta që mohuan (idhujtarët), vazhdojnë me gënjeshtër.

 • 85:20

  Po All-llahu ata i ka rrethuar (nuk mund t’i shpëtojnë)!

 • 85:21

  Përkundrazi, (ata që gënjejnë), ai është Kur’an i famshëm.

 • 85:22

  Në një pllakë të ruajtur mirë (në Levhi Mahfudhë).

Paylaş
Tweet'le