86 TARIK

 • 86:1

  Pasha qiellin dhe yllin ndriçues (të natës)!

 • 86:2

  E ku e di tise çka është tariku - trokitësi?

 • 86:3

  Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë).

 • 86:4

  Nuk ka asnjëri njeri që ndaj tij të mos ketë përcjellës.

 • 86:5

  Le të shikojë njeriu se prej çkahit është krijuar?

 • 86:6

  Ai është krijuar prej një uji që hidhet fuqishëm,

 • 86:7

  E që del nga kurrizi i shpinës dhe dërrasa e gjoksit.

 • 86:8

  E s’ka dyshim se Ai ka fuqi ta rikthejë në jetë atë.

 • 86:9

  Ditën kur do të gjurmohen të fshehtat.

 • 86:10

  E ai (njeriu) nuk ka forcë as ndihmëtarë.

 • 86:11

  Pasha qiellin që kohë pas kohe kthehet me shi.

 • 86:12

  Edhe kohën që qahet për bimë.

 • 86:13

  Është e vërtetë se ai (Kur’ani) është fjalë që dallon - gjykon.

 • 86:14

  Nuk është ai i parëndësishëm (lojë e kotë)!

 • 86:15

  Ata vërtetë bëjnë kurtha.

 • 86:16

  Po edhe Unë përgatis dështimin e kurtheve të tyre!

 • 86:17

  E ti jobesimtarët jepju afat, afatizoi ata pak.

Paylaş
Tweet'le