87 A'LA

 • 87:1

  Madhëroje emrin e Zotin tënd të Lartë!

 • 87:2

  I cili krijoi dhe përsosi,

 • 87:3

  Dhe i cili përcaktoi e orientoi,

 • 87:4

  Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës;

 • 87:5

  E pastaj atë e bëri mbeturinë të zezë.

 • 87:6

  Ne do të lexojmë ty e nuk do të harrosh (Kur’anin).

 • 87:7

  Përveç asaj që All-llahu dëshiron. Ai e di të haptën e të fshehtën.

 • 87:8

  Dhe Ne do ta lehtësojmë ty më të lehtën.

 • 87:9

  Pra këshillo aty ku këshilla bën dobi.

 • 87:10

  Do të këshillohet ai që ka frikë,

 • 87:11

  Ndërsa do të shmanget më i keqi,

 • 87:12

  I cili do të hyjë në zjarrin e madh.

 • 87:13

  Pastaj nuk do të vdesë në të, por as nuk do të jetojë.

 • 87:14

  Ka shpëtuar ai që është patruar.

 • 87:15

  Që e përkujton emrin e Zotit të vet dhe falet.

 • 87:16

  Po ju i jepni përparësi jetës së dunjasë,

 • 87:17

  Ndërsa ahireti (amshimi) është më i mirë dhe e përjetshëm.

 • 87:18

  Vërtet kjo ishte në broshurat e lashta:

 • 87:19

  në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait.

Paylaş
Tweet'le