88 GAŞİYE

 • 88:1

  A të erdhi ty lajmi për belanë që kaplon (kijameti)?

 • 88:2

  Atë ditë sheh fytyra të përulura,

 • 88:3

  Të lodhura e të rraskapitura (nga mundimi).

 • 88:4

  Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort,

 • 88:5

  U jepet të pijnë prej një kroi të valë.

 • 88:6

  Ata kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese.

 • 88:7

  Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.

 • 88:8

  Atë ditë dheh fytyra të ndritshme,

 • 88:9

  Të kënaqura për veprimet e veta,

 • 88:10

  Në Xhennet të shkallës së lartë,

 • 88:11

  Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme,

 • 88:12

  Aty ka kroje që rrjedhin,

 • 88:13

  Aty kanë shtretër të lartë,

 • 88:14

  Aty kanë shtretër të lartë,

 • 88:15

  Edhe jastekë të renduar për mbështetje,

 • 88:16

  Edhe qilima të shtruar.

 • 88:17

  A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar?

 • 88:18

  Edhe qiellin se si është ngritur lart!

 • 88:19

  Edhe kodrat se si janë venduar!

 • 88:20

  Edhe tokën se si është shtruar!

 • 88:21

  E ti pra, këshillo, se je vetëm përkujtues,

 • 88:22

  Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues!

 • 88:23

  Përveç atij zbrapset e nuk beson,

 • 88:24

  All-llahu atë me vuajtje e dënon.

 • 88:25

  Vetëm te Ne kthimin e kanë.

 • 88:26

  Dhe vetëm detyrë Jona është llogaira e tyre.

Paylaş
Tweet'le