89 FECR

 • 89:1

  Pasha agimin!

 • 89:2

  Pasha dhjetë netët!

 • 89:3

  Pasha çiftin dhe pasha tekun!

 • 89:4

  Pasha natën që shkon!

 • 89:5

  A janë këto betime për të mençurin?

 • 89:6

  A nuk e i ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in?

 • 89:7

  Me banorët e Iremit me ndërtesa të larta?

 • 89:8

  Që si ata (populli Ad) nuk është krijuar askush në tokë!

 • 89:9

  Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbinj në luginën (kura),

 • 89:10

  Dhe me faraonin i fortifikuar me tenda (ushtarake)!

 • 89:11

  Të cilët e tepruan me krime në tokë.

 • 89:12

  Dhe në të shtuan shkatërrimin.

 • 89:13

  E All-llahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh.

 • 89:14

  Pse Zoti yt është që përcjell (u rri në pritë).

 • 89:15

  E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thotë: “Zoti im më ka nderuar!”

 • 89:16

  Por, kur për ta sprovuar ia pakëson furnizimin (e varfëron), ai thotë: “Zoti im më ka nënçmuar!”

 • 89:17

  Jo, nuk është ashtu! Por (punoni edhe më zi) ju nuk përfillnit bonjakun,

 • 89:18

  Nuk cytni njëri-tjetrin për ta ushqyer të varfërin,

 • 89:19

  Dhe ju e hani me të madhe trashëgimin (padrejtë).

 • 89:20

  Dhe pasurinë e doni së tepërmi.

 • 89:21

  Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm!

 • 89:22

  Dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë rradhë-rradhë!

 • 89:23

  Dhe atë ditë sillet Xhehennemi, ditën kur përkujtohet njeriu, e ç’dobi i bën atij përkujtimi?

 • 89:24

  Thotë: “O, i gjori unë, sikur të isha i parapërgatitur për jetën time!”

 • 89:25

  Pra, ditën kur nuk dënon si Ai askush.

 • 89:26

  Dhe nuk do të farkojë pranga si Ai askush.

 • 89:27

  O shpirt i qetësuar!

 • 89:28

  Kthehu te Zoti yt i kënaqur (për vehte) e kënaqës (për Zotin)!

 • 89:29

  Hyr mes robërve të Mi!

 • 89:30

  Dhe hyr në Xhennetin Tim!

Paylaş
Tweet'le