90 BELED

 • 90:1

  Betohem në këtë qytet!

 • 90:2

  E ti je që gjendesh në këtë qytet!

 • 90:3

  Betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij!

 • 90:4

  Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme.

 • 90:5

  A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush?

 • 90:6

  E thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!”

 • 90:7

  A mendon ai se atë askush nuk e ka parë?

 • 90:8

  A nuk i dhamë Ne atij dy sy?

 • 90:9

  Edhe gjuhë e dy buzë?

 • 90:10

  Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët.

 • 90:11

  E ai nuk u hodh në përpjetëzen (rrugë e vështirë - qafëmalit).

 • 90:12

  E ç’gjë të mësoi ty se ç’është Akabe (rruga e vështirë)?

 • 90:13

  Është lirimi i një skllavi,

 • 90:14

  Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria:

 • 90:15

  Ndonjë jetimi që është i afërt,

 • 90:16

  Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria.

 • 90:17

  E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshillluan për mëshirë (për ndihmë).

 • 90:18

  Të tillët janë të zotët e anës së djathtë.

 • 90:19

  Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata jaanë të të majtës.

 • 90:20

  Kundër tyre është zjarri i mbyllur.

Paylaş
Tweet'le