91 ŞEMS

 • 91:1

  Pasha diellin dhe dritën e tij!

 • 91:2

  Pasha hënën kur vjen pas tij!

 • 91:3

  Pasha ditën kur ai (dielli) e shndrit!

 • 91:4

  Pasha natën kur ajo e mbulon atë (dritën e diellit)!

 • 91:5

  Pasha qiellin dhe Atë që e ndërtoi atë!

 • 91:6

  Pasha tokën dhe Atë që e shtriu atë (e sheshoi)!

 • 91:7

  Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë!

 • 91:8

  Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij.

 • 91:9

  Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten.

 • 91:10

  E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.

 • 91:11

  Themudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet.

 • 91:12

  Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë.

 • 91:13

  e Pejgamberi atyre u pat thënë: “Kinie kujdes devenë e All-llahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë.

 • 91:14

  Ata nuk i besuan atij dhe atë (devenë) e therrën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre ua rreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi,

 • 91:15

  Duke mos iu frikësuar prapavisë së atij (ndëshkimi).

Paylaş
Tweet'le