92 LEYL

 • 92:1

  Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë!

 • 92:2

  Pasha ditën kur ajo shkrepëtin!

 • 92:3

  Pasha Atë që krijoi mashkullin e femrën!

 • 92:4

  Vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojtë.

 • 92:5

  E sa i përket atij që jep dhe ruhet,

 • 92:6

  Dhe vërteton bindshëm për më të mirën,

 • 92:7

  Ne do ta përgatisim atë për më të lehtën.

 • 92:8

  E sa i përket atij që bën koprraci dhe ndien veten të pavarur (nga Zoti),

 • 92:9

  Dhe që mohon atë më të mirën,

 • 92:10

  Ne do ta përgatisim për më të vështirën.

 • 92:11

  E pasuria e tij nuk do t’i bëjë dobi, kur ai të zhduket.

 • 92:12

  Detyrë e jonë është vetëm të udhëzojmë.

 • 92:13

  Dhe vetëm e Jona është bota tjetër si dhe kjo.

 • 92:14

  Unë ua kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort.

 • 92:15

  Që aty nuk hyn tjëtërkush, pos atij që është më i prishuri.

 • 92:16

  I cili përgënjeshtroi dhe u zmbraps.

 • 92:17

  Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij.

 • 92:18

  Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet,

 • 92:19

  E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë.

 • 92:20

  Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit,

 • 92:21

  Për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi!

Paylaş
Tweet'le