93 DUHA

 • 93:1

  Pasha paraditën!

 • 93:2

  Pasha natën kur shtrinë errësirën!

 • 93:3

  Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.

 • 93:4

  Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.

 • 93:5

  E Zoti yt do të jepë ty, e ti do të kënaqesh.

 • 93:6

  A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).

 • 93:7

  Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzojë.

 • 93:8

  dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.

 • 93:9

  Pra, mos e përul jetimin!

 • 93:10

  As lypësin mos e përzë!

 • 93:11

  E me të mirat që të dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!

Paylaş
Tweet'le