94 İNŞİRAH

 • 94:1

  A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd?

 • 94:2

  Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

 • 94:3

  E cila shtypte shpinën tënde.

 • 94:4

  Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde?

 • 94:5

  E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.

 • 94:6

  Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

 • 94:7

  E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).

 • 94:8

  Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!

Paylaş
Tweet'le