95 TİN

 • 95:1

  Pasha fikun dhe ullirin!

 • 95:2

  Dhe (kodrën) Turi Sina-en!

 • 95:3

  Dhe këtë qytet të sigurisë!

 • 95:4

  Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.

 • 95:5

  Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve.

 • 95:6

  Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të mira; ata kanë shpërblim të pandërprerë.

 • 95:7

  E pas gjithë kësaj, ç’të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)?

 • 95:8

  A nuk është All-llahu më i urti gjykuesve?

Paylaş
Tweet'le