97 KADİR

 • 97:1

  Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.

 • 97:2

  E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit?

 • 97:3

  Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!

 • 97:4

  Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

 • 97:5

  Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.

Paylaş
Tweet'le