52 TUR

 • 52:1

  VID SINAI berg!

 • 52:2

  Vid [den heliga] Skriften,

 • 52:3

  nedtecknad på öppna ark!

 • 52:4

  Vid Helgedomen, ständigt fylld av besökare!

 • 52:5

  Vid [himlens] höga valv!

 • 52:6

  Vid havet och dånet [av dess bränningar]!

 • 52:7

  DIN Herres straff skall helt visst bli verklighet;

 • 52:8

  ingen kan hindra det!

 • 52:9

  [Det skall bli verklighet] den Dag då himlen skälver i ett häftigt skalv

 • 52:10

  och bergen sätter sig i rörelse.

 • 52:11

  Förlorade denna Dag är de som kallade allt för lögn,

 • 52:12

  de som roade sig med tomt prat [och glömde evigheten];

 • 52:13

  den Dag då de skall störtas ned i helvetets eld och [en röst säger:]

 • 52:14

  "Detta är Elden som ni förnekade;

 • 52:15

  ¤r den en synvilla? Eller är er syn i olag

 • 52:16

  Känn hur dess lågor bränner er! Vare sig ni uthärdar det eller inte, förändrar det ingenting för er; detta är den rätta lönen för era handlingar."

 • 52:17

  De gudfruktiga skall [den Dagen] vila lyckliga i lustgårdar,

 • 52:18

  där de gläder sig åt allt det som deras Herre har skänkt dem och över att Han har skonat dem från helvetets straff.

 • 52:19

  [Och änglarna skall uppmana dem:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar!"

 • 52:20

  [De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap.

 • 52:21

  Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras egna förtjänster. Men var och en är ansvarig för sina handlingar.

 • 52:22

  Och Vi skall förse dem med allt vad de önskar av frukt och kött,

 • 52:23

  och där skall de kappas om att tömma en skål [med vin], som varken förleder dem till lättsinnigt tal eller låter syndiga tankar stiga upp inom dem.

 • 52:24

  Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, [av samma rena skönhet] som pärlan i [ostronets] skyddande skal.

 • 52:25

  Och de går fram till varandra och frågar [om det förflutna]

 • 52:26

  och säger: "Då vi levde bland de våra kände vi [ofta] en stark oro [vid tanken på Guds straff].

 • 52:27

  Men Gud har varit god mot oss som skonat oss från den glödheta vindens plåga;

 • 52:28

  förr bad vi alltid till Honom [och Han hörde vår bön]." - Han är den Gode, den Barmhärtige.

 • 52:29

  [FORTSÄTT] alltså att påminna [människorna, Muhammad]! Tack vare din Herres nåd är du varken en spåman eller en galning.

 • 52:30

  Kanske säger de: "Han är [bara] en poet; låt oss vänta och se vad ödet kan ha i beredskap [för honom]!"

 • 52:31

  Säg: "Vänta gärna! Jag skall vänta med er!"

 • 52:32

  Är det deras [berömda] visdom som talar på detta sätt – eller är de alltigenom onda människor?

 • 52:33

  Säger de kanske: 'Han har själv diktat ihop alltsammans?' Nej, de vill [helt enkelt] inte tro!

 • 52:34

  Låt dem då lägga fram en jämförbar text, om de talar sanning!

 • 52:35

  Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna

 • 52:36

  Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något!

 • 52:37

  Har de din Herres skatter i sina händer? Eller är det de som styr [allt]

 • 52:38

  Eller har de en stege [med vars hjälp de når dit där] de kan lyssna [till himlens hemligheter]? Låt då den som [påstår sig ha] lyssnat, lägga fram klara bevis!

 • 52:39

  Skall Han nöja Sig med döttrar, fastän ni [själva enbart] vill ha söner?

 • 52:40

  Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skulder

 • 52:41

  Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]?

 • 52:42

  Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!

 • 52:43

  Eller har de en annan gud än Gud? Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!

 • 52:44

  OCH OM de skulle se ett stycke av himlen störta ned, skulle de säga: "Det är ingenting annat än moln som tornar upp sig!"

 • 52:45

  Låt dem därför vara till dess de får se den Dag vars [fasor] kommer att driva dem från vettet,

 • 52:46

  den Dag då deras list inte skall vara dem till någon nytta och de inte finner hjälp någonstans.

 • 52:47

  De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta].

 • 52:48

  Ha tålamod [Muhammad] och vänta på din Herres dom - Vi vakar över dig. Och lova och prisa din Herre när du reser dig,

 • 52:49

  och lova och prisa Honom under natten och då stjärnorna bleknar!

Paylaş
Tweet'le