55 RAHMAN

 • 55:1

  DEN NÅDERIKE

 • 55:2

  har lärt [er] Koranen.

 • 55:3

  Han har skapat människan

 • 55:4

  och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart.

 • 55:5

  Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor;

 • 55:6

  och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].

 • 55:7

  Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått,

 • 55:8

  för att ni inte skall överskrida [dessa] mått

 • 55:9

  utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt.

 • 55:10

  Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande;

 • 55:11

  där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster

 • 55:12

  och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt.

 • 55:13

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

 • 55:14

  Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl,

 • 55:15

  och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga.

 • 55:16

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:17

  [Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre.

 • 55:18

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:19

  Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas;

 • 55:20

  mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida.

 • 55:21

  Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka

 • 55:22

  Från bådadera kommer pärlor och koraller.

 • 55:23

  Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka

 • 55:24

  Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta.

 • 55:25

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:26

  Allt på jorden skall förgå;

 • 55:27

  men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.

 • 55:28

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:29

  Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena].

 • 55:30

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:31

  [I SINOM] tid skall Vi ställa er till ansvar, ni syndbelastade varelser av båda slag!

 • 55:32

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:33

  Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]!

 • 55:34

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:35

  Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp.

 • 55:36

  Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka

 • 55:37

  När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat läder -

 • 55:38

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

 • 55:39

  Då skall ingen fråga ställas till vare sig människor eller osynliga väsen om [deras] synder.

 • 55:40

  Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka

 • 55:41

  De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna.

 • 55:42

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:43

  DETTA ÄR helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar;

 • 55:44

  där skall de vandra av och an mellan [eld] och skållhett vatten.

 • 55:45

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:46

  MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar -

 • 55:47

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

 • 55:48

  [två lustgårdar] med de lummigaste träd.

 • 55:49

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:50

  I båda flödar två källor -

 • 55:51

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:52

  I båda finns två slag av alla frukter -

 • 55:53

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:54

  [I lustgårdarna skall de saliga vila] på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll.

 • 55:55

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:56

  Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära -

 • 55:57

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

 • 55:58

  med rubinens och korallens [skönhet].

 • 55:59

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:60

  Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott

 • 55:61

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:62

  Förutom dessa två finns [ytterligare] två lustgårdar, -

 • 55:63

  vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka? -

 • 55:64

  två lustgårdar av den djupaste, yppigaste grönska.

 • 55:65

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:66

  I båda flödar två källor;

 • 55:67

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:68

  I båda finns [alla slags] frukter och dadelpalmer och granatäppelträd.

 • 55:69

  Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka

 • 55:70

  I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] -

 • 55:71

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

 • 55:72

  med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar -

 • 55:73

  vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

 • 55:74

  som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära.

 • 55:75

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:76

  [Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar.

 • 55:77

  Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

 • 55:78

  VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!

Paylaş
Tweet'le