56 VAKIA

 • 56:1

  NÄR DET kommer som måste komma,

 • 56:2

  skall ingen bestrida dess verklighet.

 • 56:3

  [Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra].

 • 56:4

  Jorden skall skakas av en våldsam skakning

 • 56:5

  och bergen skall smulas sönder

 • 56:6

  och bli till stoft, som skingras vida omkring;

 • 56:7

  och ni [människor] skall delas upp i tre grupper:

 • 56:8

  De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan

 • 56:9

  De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan

 • 56:10

  Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott].

 • 56:11

  De skall vara i Guds närhet

 • 56:12

  i lycksalighetens lustgårdar.

 • 56:13

  Många av dem är sådana som levde i äldre tider;

 • 56:14

  men få av dem är av senare släkten.

 • 56:15

  På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar]

 • 56:16

  skall de vila mitt emot varandra

 • 56:17

  och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring

 • 56:18

  karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa,

 • 56:19

  [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus,

 • 56:20

  och frukter av alla slag som de önskar,

 • 56:21

  och köttet av den fågel som de har lust till.

 • 56:22

  Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor,

 • 56:23

  [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal.

 • 56:24

  [Sådan är] belöningen för deras handlingar!

 • 56:25

  Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal, inte heller ord som inbjuder till synd.

 • 56:26

  Men överallt hörs [hälsningen] "Fred!", "Fred!".

 • 56:27

  OCH DE som hör till den högra sidan - vad [väntar] dem som hör till den högra sidan?

 • 56:28

  Under lummiga lotusträd utan törnen

 • 56:29

  och blommande akacior

 • 56:30

  [skall de njuta] svalkande skugga

 • 56:31

  och ständigt porlande vatten

 • 56:32

  och ett överflöd av frukt

 • 56:33

  ur aldrig sinande förråd och som inga förbud någonsin hejdar.

 • 56:34

  Och deras hustrur [skall vara hos dem], upp-höjda [till en ny värdighet].

 • 56:35

  Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse

 • 56:36

  och skapa dem som jungfrur,

 • 56:37

  kärleksfulla, evigt unga liksom

 • 56:38

  [alla] de som hör till den högra sidan.

 • 56:39

  Många av dem är sådana som levde i äldre tider

 • 56:40

  och många är av senare släkten.

 • 56:41

  OCH DE som hör till den vänstra sidan - vad [väntar] dem som hör till den vänstra sidan

 • 56:42

  Glödheta vindar och [en dryck av] kokande vatten [väntar dem]

 • 56:43

  och skuggan av svart rök

 • 56:44

  som varken svalkar eller lindrar.

 • 56:45

  I det förgångna levde de ett utsvävande liv

 • 56:46

  och vältrade sig i grov synd,

 • 56:47

  och de brukade säga: "Skulle vi efter döden, sedan vi blivit mull och torra ben, återuppstå till nytt liv

 • 56:48

  Och kanske också våra förfäder?"

 • 56:49

  Säg: "De som levde i äldre tid och de som är av senare släkten

 • 56:50

  skall föras samman till mötet på utsatt Dag.

 • 56:51

  Och då måste ni som övergav [den raka] vägen och kallade sanningen för lögn,

 • 56:52

  äta av det förbannade trädets frukt

 • 56:53

  för att fylla buken med den.

 • 56:54

  Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka;

 • 56:55

  och ni skall dricka som en törstig kamel dricker." -

 • 56:56

  Så skall de tas emot på Domens dag!

 • 56:57

  DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen

 • 56:58

  Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte]

 • 56:59

  Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen

 • 56:60

  Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss

 • 56:61

  att i ert ställe sätta sådana som liknar er och att låta er uppstå i en för er okänd form.

 • 56:62

  Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter [måste ni inse att Vi kan skapa er på nytt]!

 • 56:63

  Vad anser ni om det som ni sår [i åkern]

 • 56:64

  Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är orsaken till detta

 • 56:65

  Om Vi ville kunde Vi låta allt förtorka, och ni skulle bekymrat fråga er [vad som hänt]

 • 56:66

  och [jämra er:] "Vilken förlust!

 • 56:67

  Ja, vi har berövats [frukten av allt vårt arbete]!"

 • 56:68

  Vad tror ni om vattnet som ni dricker

 • 56:69

  Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta

 • 56:70

  Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma

 • 56:71

  Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp

 • 56:72

  Är det ni som har fått det träd att växa [vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov

 • 56:73

  Vi har skapat det som en påminnelse [till er] och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken.

 • 56:74

  Prisa då din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

 • 56:75

  JAG KALLAR de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna -

 • 56:76

  detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! -

 • 56:77

  om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära,

 • 56:78

  [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift,

 • 56:79

  som inga andra än de rena skall röra,

 • 56:80

  en uppenbarelse från världarnas Herre!

 • 56:81

  Vågar ni visa er ringaktning för detta budskap

 • 56:82

  och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn

 • 56:83

  Varför - när det sista andetaget rosslar i [den döendes] strupe

 • 56:84

  och ni bevittnar [hans dödskamp],

 • 56:85

  medan Vi, fastän ni inte ser [Oss], är honom närmare än ni -

 • 56:86

  varför, om ni inte skall ställas till svars [för era handlingar],

 • 56:87

  kallar ni inte tillbaka [hans själ], om det som ni har sagt är sant

 • 56:88

  Om [den döende] hör till dem som skall vara i Guds närhet,

 • 56:89

  [skall han få] vila och ro och [välkomnas] med myrtendoft i lycksalighetens lustgård.

 • 56:90

  Och är han en av dem som tillhör den högra sidan

 • 56:91

  skall han hälsas med orden "Fred! Du är en av dem som hör till den högra sidan!".

 • 56:92

  Men om han är en av dem som förnekade sanningen och övergav [den raka] vägen

 • 56:93

  [väntar] honom en välkomstdryck av kokande vatten

 • 56:94

  och helveteseldens flammor.

 • 56:95

  Detta är den Sanning varom visshet råder!

 • 56:96

  Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

Paylaş
Tweet'le