70 MEARİC

 • 70:1

  EN MAN frågade om ett straff som väntar

 • 70:2

  dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja,

 • 70:3

  [ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp.

 • 70:4

  Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.

 • 70:5

  Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!

 • 70:6

  De ser [straffet] som något mycket avlägset,

 • 70:7

  men Vi ser det som något som ligger helt nära!

 • 70:8

  Den Dagen skall himlen likna smält koppar

 • 70:9

  och bergen skall vara som högar av rödfärgad ull.

 • 70:10

  Ingen vän frågar efter en vän;

 • 70:11

  [ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn,

 • 70:12

  sin hustru, sin broder,

 • 70:13

  de anhöriga som hade beskyddat honom,

 • 70:14

  ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig.

 • 70:15

  Ack, nej! [Han slipper inte ifrån denna] rasande eld

 • 70:16

  som skall [bränna] bort hans hud upp till och med huvudsvålen!

 • 70:17

  Den kallar alla dem som vände ryggen [åt budskapet] och drog sig undan

 • 70:18

  och dem som samlade och gömde [rikedomar i sina kassakistor].

 • 70:19

  MÄNNISKAN är skapad rastlös och otålig.

 • 70:20

  Hon beklagar sig så fort hon drabbas av något ont,

 • 70:21

  men om det goda kommer på hennes lott visar hon [de behövande] ifrån sig.

 • 70:22

  [Så uppträder] inte de som med allvar ger sig hän åt sin andakt

 • 70:23

  och som oförtröttligt förrättar sin bön,

 • 70:24

  och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar

 • 70:25

  åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd

 • 70:26

  och som tror på Domens dag

 • 70:27

  och fruktar sin Herres straff -

 • 70:28

  ingen kan vara säker på att gå fri från sin Herres straff -

 • 70:29

  och som håller sina begär i styr

 • 70:30

  och inte [ger fritt utlopp åt sin lust] med andra än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem;

 • 70:31

  men går de längre är de syndare -

 • 70:32

  och de som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften,

 • 70:33

  och de som står fast vid sitt vittnesmål,

 • 70:34

  och de som slår vakt om bönen.

 • 70:35

  [Alla] dessa skall [hälsas] med hedersbetygelser i [paradisets] lustgårdar.

 • 70:36

  HUR ÄR det fatt med [dessa] sanningens förnekare, som ivrigt tränger fram med sträckta halsar

 • 70:37

  från höger och vänster i stora grupper?

 • 70:38

  Är det av iver att få stiga in i lycksalighetens lustgårdar?

 • 70:39

  Visst inte! De vet ju av vad de har skapats!

 • 70:40

  Vid alla soluppgångars och alla solnedgångars Herre! Vi är sannerligen i stånd

 • 70:41

  att i deras ställe sätta bättre [människor än de] - ingenting kan hindra Oss!

 • 70:42

  Låt nu [förnekarna] fortsätta med sina ordlekar, till dess de står inför den Dag som de fått löfte om,

 • 70:43

  den Dag då de skall skynda fram ur sina gravar, som om de hade bråttom att inställa sig [till andakten] inför sina gudabilder,

 • 70:44

  stirrande i marken, nedtyngda av skam. Detta är den Dag om vars ankomst de gång på gång har varskotts.

Paylaş
Tweet'le