74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  DU SOM sveper in dig [i din ensamhet]!

 • 74:2

  Stå upp och varna!

 • 74:3

  Och prisa din Herres majestät!

 • 74:4

  Och rena ditt hjärta!

 • 74:5

  Och fly från all hednisk smitta!

 • 74:6

  [När du ger] ge inte för att få något tillbaka!

 • 74:7

  Och ha tålamod och fördrag [med allt] för din Herres skull!

 • 74:8

  När det blåses i basunen

 • 74:9

  har en svår Dag randats

 • 74:10

  för dem som [ständigt] förnekade sanningen, och ingen lättnad skall ges dem!

 • 74:11

  LÄMNA åt Mig att [ta itu med] den som Jag har skapat ensam [i moderlivet]

 • 74:12

  och gett stor rikedom

 • 74:13

  och söner som står vid hans sida,

 • 74:14

  och för vilken Jag har jämnat vägen [genom livet].

 • 74:15

  Och som nu väntar sig att Jag skall ge honom ännu mer!

 • 74:16

  Nej! Denne inbitne motståndare till Våra budskap,

 • 74:17

  skall Jag låta utstå [ett straff tyngre än] klättringen uppför [en hal och brant bergvägg].

 • 74:18

  Han tänker skarpt och överväger [hur han skall angripa dessa budskap] -

 • 74:19

  måtte han förgås för dessa tankar,

 • 74:20

  ja, måtte han förgås för dessa [onda] tankar. -

 • 74:21

  Så ser han sig omkring,

 • 74:22

  rynkar pannan och antar en bister uppsyn.

 • 74:23

  Till sist vänder han sig bort med överlägsen min

 • 74:24

  och säger: "Det är bara vältalighet som bländar [åhöraren, ord] hämtade från [gamla sagor];

 • 74:25

  människors ord och ingenting annat!"

 • 74:26

  Honom skall Jag låta brinna i helvetets eld!

 • 74:27

  Och vad kan låta dig förstå vad helvetets eld betyder

 • 74:28

  Den skonar ingen och förtär allt.

 • 74:29

  I [dess lågor] förkolnar människans [hud].

 • 74:30

  Nitton [väktare vakar] över den.

 • 74:31

  Till Eldens väktare har Vi inte utsett andra än änglar, och Vi har enbart angett deras antal för att sätta dem som framhärdar i att förneka sanningen på prov, och att de som [i gångna tider] fick del av uppenbarelsen skall få visshet [om sanningen i denna Skrift], och att de som tror skall befästas i sin tro och att ingen tvekan skall finnas kvar hos dem som [tidigare] fick del av uppenbarelsen och hos de troende, och för att de vilkas sinne är sjukt [av tvivel] och förnekarna skall ställa sig frågan: "Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?" Så låter Gud den Han vill gå vilse och så vägleder Han den Han vill. Och ingen känner [styrkan hos] Guds härskaror utom Han själv. Allt detta är enbart en påminnelse till människorna.

 • 74:32

  NEJ, vid månen!

 • 74:33

  Vid natten, när den viker;

 • 74:34

  vid morgonrodnadens glöd!

 • 74:35

  [Påminnelsen om domen och helveteselden] är förvisso ett av de mäktiga [varningstecknen]

 • 74:36

  som varnar människorna,

 • 74:37

  både dem av er som vill gå i främsta ledet och dem som [tvekar och] blir efter.

 • 74:38

  Var och en skall ställas till svars för vad han har gjort

 • 74:39

  utom de rättfärdiga som hör till den högra sidan

 • 74:40

  [och som där de vilar] i [paradisets] lustgårdar, skall förhöra sig

 • 74:41

  om [de dömda] syndarna [och fråga]:

 • 74:42

  "Vad förde er till helveteselden?"

 • 74:43

  De skall svara: "Vi hörde inte till dem som bad

 • 74:44

  och vi gav inte heller den nödställde att äta

 • 74:45

  och vi ägnade oss med [andra] likasinnade åt tomt och respektlöst tal [om höga ting]

 • 74:46

  och påstod att Domens dag var en lögn -

 • 74:47

  till dess vi fick visshet."

 • 74:48

  Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.

 • 74:49

  HUR är det fatt med dem som vänder ryggen åt påminnelsen

 • 74:50

  [De beter sig] som skrämda åsnor

 • 74:51

  som flyr för ett lejon!

 • 74:52

  Men [i stället för att lyssna till uppenbarelsen] begär de, var och en av dem, att få [en egen] lättförståelig Skrift!

 • 74:53

  Nej! De [tror ju inte på räkenskap och dom] fruktar inte evigheten.

 • 74:54

  Nej, detta är en påminnelse,

 • 74:55

  och låt den som vill lägga den på minnet!

 • 74:56

  Men de kommer inte att lägga den på minnet annat än om Gud vill. Det är Han som är värd att fruktas, Han ensam som förlåter synd.

Paylaş
Tweet'le