75 KIYAMET

 • 75:1

  Jag kallar till vittne Uppståndelsens dag!

 • 75:2

  Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!

 • 75:3

  Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]

 • 75:4

  Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!

 • 75:5

  Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv

 • 75:6

  och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?"

 • 75:7

  [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

 • 75:8

  och månen mister sitt sken

 • 75:9

  och solen och månen förenas -

 • 75:10

  den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?"

 • 75:11

  Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!

 • 75:12

  Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!

 • 75:13

  Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;

 • 75:14

  ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],

 • 75:15

  även om hon söker ursäkter [för sina fel].

 • 75:16

  SKYNDA inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord] för att snabbt få fram allt!

 • 75:17

  Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.

 • 75:18

  När Vi läser den [för dig Muhammad], följ då uppmärksamt med i läsningen;

 • 75:19

  sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.

 • 75:20

  NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]

 • 75:21

  [till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheten åt sidan!

 • 75:22

  Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -

 • 75:23

  de får skåda sin Herre -

 • 75:24

  medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -

 • 75:25

  de grubblar över det lidande som väntar dem.

 • 75:26

  NEJ! När [den döende] är nära att utandas sin sista suck

 • 75:27

  och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?"

 • 75:28

  och han själv tänker att avskedets stund är inne

 • 75:29

  och vånda läggs till vånda.

 • 75:30

  Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!

 • 75:31

  Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.

 • 75:32

  [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;

 • 75:33

  och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.

 • 75:34

  [Ditt slut] är nära [eländige förnekare]!

 • 75:35

  Ja, [ditt slut] är nära!

 • 75:36

  TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]

 • 75:37

  Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],

 • 75:38

  och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]

 • 75:39

  och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga

 • 75:40

  Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

Paylaş
Tweet'le