76 İNSAN

 • 76:1

  EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.

 • 76:2

  För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.

 • 76:3

  Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

 • 76:4

  För dem som väljer förnekelsens väg har Vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap.

 • 76:5

  Men de gudfruktiga skall tömma en bägare [vin] spetsat med kamfer

 • 76:6

  [från] en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöde aldrig sinar.

 • 76:7

  [Det är] de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt,

 • 76:8

  de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta - oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] -

 • 76:9

  [och säger:] "Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er;

 • 76:10

  vi fruktar vad vår Herre [har i beredskap för oss] en olycksdiger Dag!"

 • 76:11

  Den Dagen skall Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje,

 • 76:12

  och belöna med en [evigt grönskande] lustgård och [dräkter av] silke för deras tålamod och uthållighet.

 • 76:13

  I denna [lustgård] skall de vila på divaner, stödda [på mjuka kuddar], och där skall de varken utsättas för solens [hetta] eller för köld;

 • 76:14

  skuggorna skall luta sig över dem och [fruktträden] tjänstvilligt bjuda ut sin frukt.

 • 76:15

  Och fat av silver skall bäras omkring och bägare, genomskinliga som kristall -

 • 76:16

  som [om de hade varit] av kristall [fastän de är] av silver; och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem].

 • 76:17

  Och [i lustgården] skall de bjudas en dryck spetsad med ingefära

 • 76:18

  från en källa vars namn är Salsabeel.

 • 76:19

  Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor;

 • 76:20

  och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.

 • 76:21

  Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad och som smycken skall de ha armringar av silver. Och deras Herre skall stilla deras törst med den renaste dryck.

 • 76:22

  [Och en röst skall säga:] "Detta är lönen för era mödor, som [Gud] har sett med välbehag!"

 • 76:23

  JA, DET är Vi, som steg för steg har uppenbarat för dig denna Koran.

 • 76:24

  Vänta därför med tålamod [Muhammad] på din Herres dom, och lyssna inte till någon av dem som är djupt sjunkna i synd eller framhärdar i förnekelse.

 • 76:25

  Och åkalla din Herres namn när dagen gryr och när aftonen är nära

 • 76:26

  och fall ned i tillbedjan inför Honom också under natten, och prisa och lova Honom utan avbrott en hel natt.

 • 76:27

  De älskar livet och dess flyktiga glädjeämnen [över allt annat] och de skjuter undan [alla tankar på] den svåra Dag [som skall komma].

 • 76:28

  Det är Vi som har skapat dem och gett deras lemmar och leder styrka, men om Vi vill kan Vi i deras ställe sätta andra, som liknar dem.

 • 76:29

  DETTA är en påminnelse. Låt då den som vill, söka en väg till sin Herre!

 • 76:30

  Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.

 • 76:31

  Han innesluter den Han vill i Sin nåd; men för de orättfärdiga har Han ett plågsamt straff i beredskap.

Paylaş
Tweet'le