77 MÜRSELAT

 • 77:1

  JAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en

 • 77:2

  och som kan växa till en rasande orkan!

 • 77:3

  Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen]

 • 77:4

  och därmed skiljer [rätt från orätt]

 • 77:5

  och ger en påminnelse,

 • 77:6

  som befriar på samma gång som den varnar!

 • 77:7

  DET SOM har lovats er skall helt visst komma,

 • 77:8

  när stjärnorna förlorar sitt ljus,

 • 77:9

  och himlen rämnar,

 • 77:10

  och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden,

 • 77:11

  och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna].

 • 77:12

  Vilken är den Dag då detta skall ske

 • 77:13

  [Det är] Åtskillnadens dag!

 • 77:14

  Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder

 • 77:15

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:16

  Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under

 • 77:17

  Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem!

 • 77:18

  Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna!

 • 77:19

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:20

  Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska

 • 77:21

  som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar

 • 77:22

  till en fastställd tidpunkt

 • 77:23

  Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det!

 • 77:24

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:25

  Har Vi inte gjort jorden till en behållare [som rymmer]

 • 77:26

  levande och döda?

 • 77:27

  Och sänkt ned i den höga, fast förankrade berg och gett er sött vatten att dricka?

 • 77:28

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:29

  FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade!

 • 77:30

  Fortsätt mot den tredubbla skuggan,

 • 77:31

  som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna,

 • 77:32

  vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor

 • 77:33

  [i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld!

 • 77:34

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:35

  De kommer inte att kunna säga något denna Dag;

 • 77:36

  ingen kommer att tillåtas urskulda sig.

 • 77:37

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:38

  Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider;

 • 77:39

  har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!"

 • 77:40

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:41

  DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor,

 • 77:42

  och alla frukter som de har lust till [skall de få].

 • 77:43

  [Och de skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!"

 • 77:44

  Så lönar Vi dem som gör det goda och det rätta;

 • 77:45

  men förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:46

  ÄT OCH gläds åt livet en liten tid, ni trotsiga, obotfärdiga syndare!

 • 77:47

  Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:48

  När de uppmanades att böja ryggen [inför Gud], böjde de den inte;

 • 77:49

  ja, förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

 • 77:50

  På vilket budskap skall de hädanefter tro?

Paylaş
Tweet'le