79 NAZİAT

 • 79:1

  VID STJÄRNORNA som stiger [över horisonten] för att [sedan sjunka och] försvinna,

 • 79:2

  som rör sig i jämna och stadiga banor,

 • 79:3

  som svävar med lätthet [genom rymden],

 • 79:4

  som passerar varandra [i sina kretslopp]

 • 79:5

  och som ger fasta hållpunkter [för människornas liv].

 • 79:6

  [TÄNK PÅ] den Dag då [jorden] skall skälva i ett väldigt skalv,

 • 79:7

  följt av ännu ett [skalv],

 • 79:8

  och då allas hjärtan skall bulta av fruktan

 • 79:9

  [och] allas blickar vara naglade vid marken!

 • 79:10

  [Om detta] säger de: "Skall vi återställas i vårt ursprungliga skick,

 • 79:11

  sedan våra ben förmultnat?"

 • 79:12

  [Och] de fortsätter: "På denna återkomst skulle vi förlora!"

 • 79:13

  Ett enda dån [skall höras]

 • 79:14

  och de [döda och begravda] skall stå där, fullt vakna!

 • 79:15

  HAR DU hört berättelsen om Moses?

 • 79:16

  Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen Tuwa [och sade]:

 • 79:17

  "Gå till Farao - han har gått för långt i sitt övermod -

 • 79:18

  och säg [till honom]: ”Vill du bli renad [från synd]?

 • 79:19

  Vill du att jag visar dig vem din Herre är – så att du kan frukta Honom?'”

 • 79:20

  Och [Moses begav sig till Farao och] visade honom [Guds] största tecken.

 • 79:21

  Men [Farao] kallade honom lögnare och ville inte lyssna till honom.

 • 79:22

  Därefter vände han Moses ryggen och gick

 • 79:23

  för att samla [sina styrkor]

 • 79:24

  och sade: "Jag [och ingen annan] är er högste Herre!"

 • 79:25

  Och Gud gav honom hans straff såväl i det kommande livet som i denna värld och gjorde honom till ett varnande exempel [för eftervärlden].

 • 79:26

  I detta ligger helt visst en lärdom för dem som står i bävan [inför Gud].

 • 79:27

  VAR DET en svårare uppgift att skapa er än att skapa den himmel som Han har byggt?

 • 79:28

  Han har rest dess valv och format det [med hänsyn till den uppgift det skall fylla];

 • 79:29

  Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus.

 • 79:30

  Och efter detta har Han brett ut jordens yta

 • 79:31

  och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas]

 • 79:32

  och förankrat bergen;

 • 79:33

  [allt detta har Han gjort] till nytta för er och er boskap.

 • 79:34

  OCH när den Dag kommer då allt omstörtas,

 • 79:35

  den Dag då människan skall återkalla i minnet allt det som hon strävade mot

 • 79:36

  och då helvetet skall göras fullt synligt för alla som kan se -

 • 79:37

  då skall han som alltid överskred [Guds bud]

 • 79:38

  och som valde det jordiska livet [framför evigheten],

 • 79:39

  [då skall han få se att] helvetet är [hans] slutliga bestämmelse!

 • 79:40

  Men den som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär

 • 79:41

  skall [få se att] paradiset är [hans] slutliga bestämmelse.

 • 79:42

  DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.

 • 79:43

  Hur skulle du kunna säga något om detta?

 • 79:44

  Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.

 • 79:45

  Du [Muhammad] är bara varnaren som skall varna dem som fruktar denna [Stund].

 • 79:46

  Den Dag då de får uppleva den, [skall det förefalla dem] som om de inte hade tillbringat mer än en afton eller en morgon [på jorden].

Paylaş
Tweet'le