80 ABESE

 • 80:1

  MED BISTER min vände han sig bort

 • 80:2

  när den blinde mannen kom fram till honom.

 • 80:3

  Och kanske skulle han - hur hade du kunnat ana detta? - [kanske skulle han] ha vuxit i renhet

 • 80:4

  eller ha tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt [honom]

 • 80:5

  Den som inte tror sig behöva [Gud och Hans ord],

 • 80:6

  till honom lyssnade du uppmärksamt,

 • 80:7

  fastän ingen kan klandra dig om han inte renas från sin synd;

 • 80:8

  men den som kom till dig med sin enträgna bön

 • 80:9

  och [visade att han] fruktade Gud,

 • 80:10

  [honom] lät du gå sin väg ohörd!

 • 80:11

  NEJ [låt] detta bli en påminnelse [för dig]!

 • 80:12

  Och låt den som vill lägga den på minnet!

 • 80:13

  [Bevarade] på ark som behandlas med vördnad,

 • 80:14

  hålls de högt i ära, obesmittade av [jordisk smuts];

 • 80:15

  [himmelska] budbärare bär dem i sina händer,

 • 80:16

  ädla och plikttrogna [tjänare].

 • 80:17

  [Men] genom sin ihärdiga förnekelse av sanningen drar människan på sig [Guds] fördömelse och utestänger sig själv från Hans nåd!

 • 80:18

  Av vad har Gud skapat henne

 • 80:19

  Han har skapat henne av en droppe sädesvätska och ger henne därefter de egenskaper [som hennes uppgift kräver].

 • 80:20

  Sedan jämnar Han vägen för henne.

 • 80:21

  Till sist låter Han henne dö och begravas,

 • 80:22

  och när Han vill skall Han väcka henne till nytt liv.

 • 80:23

  Men [människan] har inte fullgjort de plikter som Han har lagt på henne!

 • 80:24

  Låt människan se på sin föda:

 • 80:25

  Vi sänder ned regn i riklig mängd

 • 80:26

  och låter sedan [de spirande fröna] öppna fåror i jorden

 • 80:27

  och brödsäd växa upp ur den,

 • 80:28

  och druvor och färskt grönt,

 • 80:29

  och olivträd och dadelpalmer

 • 80:30

  och [andra träd som bildar] lummiga parker

 • 80:31

  och frukter och foderväxter

 • 80:32

  för era egna behov och för er boskap.

 • 80:33

  NÄR [Uppståndelsens dag] bryter in [med ett mäktigt dån],

 • 80:34

  kommer människan att undvika sin broder

 • 80:35

  och sin moder och sin fader

 • 80:36

  och sin hustru och sina barn,

 • 80:37

  ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer.

 • 80:38

  Den Dagen kommer några ansikten att stråla av glädje,

 • 80:39

  leende och lyckliga.

 • 80:40

  Men några ansikten kommer den Dagen att täckas av damm

 • 80:41

  och skymmas av svart [rök];

 • 80:42

  de är de som förnekade sanningen och sjönk djupt i synd.

Paylaş
Tweet'le