81 TEKVİR

 • 81:1

  NÄR SOLEN lindas in [i mörker],

 • 81:2

  och stjärnorna mister sitt sken,

 • 81:3

  och bergen sätts i rörelse,

 • 81:4

  och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn,

 • 81:5

  och de vilda djuren tyr sig till varandra,

 • 81:6

  och haven fattar eld,

 • 81:7

  och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda],

 • 81:8

  och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas

 • 81:9

  för vilket brott hon miste livet,

 • 81:10

  och [räkenskapens] böcker öppnas,

 • 81:11

  och himlens [förhänge] dras ifrån,

 • 81:12

  och helvetets [ugnar] fyras under,

 • 81:13

  och paradiset görs synligt -

 • 81:14

  [då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].

 • 81:15

  JAG kallar att vittna planeterna,

 • 81:16

  som, när de följer sina banor, döljer sig [under horisonten],

 • 81:17

  och natten, när dess mörker sänker sig,

 • 81:18

  och morgonen, när den drar sitt [första] andetag. -

 • 81:19

  Denna [Skrift] är förvisso [Guds] ord, framsagda av en ädel budbärare,

 • 81:20

  en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron,

 • 81:21

  åtlydd och därtill högt betrodd!

 • 81:22

  Er landsman är inte besatt av andar -

 • 81:23

  han såg helt visst [budbäraren] vid den klara horisonten -

 • 81:24

  och han undanhåller ingenting av [vad han fått veta av] det som är dolt för människor.

 • 81:25

  Och i [Skriften] finns ingalunda ord av en utstött demon.

 • 81:26

  Vilken väg skall ni [nu] slå in på [i försöken att beljuga och misstänkliggöra den]

 • 81:27

  Denna [Skrift] är ingenting mindre än en påminnelse till alla människor -

 • 81:28

  till dem av er som vill följa en rak väg.

 • 81:29

  Men ni kan bara vilja [det] i den mån Gud, världarnas Herre, vill [att ni följer denna väg].

Paylaş
Tweet'le