82 İNFİTAR

 • 82:1

  NÄR HIMLEN rämnar,

 • 82:2

  och stjärnorna skingras,

 • 82:3

  och haven svämmar över sina bräddar,

 • 82:4

  och gravarna störtas över ända -

 • 82:5

  [då] skall varje själ klart inse vad den har sänt framför sig och [vad den] har skjutit upp.

 • 82:6

  VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?

 • 82:7

  [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt;

 • 82:8

  skapat dig i enlighet med Sin vilja.

 • 82:9

  Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen!

 • 82:10

  Och det finns de som vakar över er,

 • 82:11

  ädla skrivare,

 • 82:12

  som [känner er och] vet vad ni gör.

 • 82:13

  De gudfruktiga skall helt visst finna salighet

 • 82:14

  och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld;

 • 82:15

  där skall de brinna på Domens dag

 • 82:16

  och de skall inte komma undan [straffet].

 • 82:17

  Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder

 • 82:18

  Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder?

 • 82:19

  Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.

Paylaş
Tweet'le