83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt,

 • 83:2

  de som vid köp kräver fullt mått,

 • 83:3

  men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt!

 • 83:4

  Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda,

 • 83:5

  ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag,

 • 83:6

  då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre

 • 83:7

  NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen -

 • 83:8

  och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? -

 • 83:9

  [Det är] en bok med outplånlig skrift.

 • 83:10

  Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen,

 • 83:11

  som förnekade Domens dag!

 • 83:12

  Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd,

 • 83:13

  den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: "[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!"

 • 83:14

  Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan!

 • 83:15

  Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd

 • 83:16

  och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld,

 • 83:17

  medan de [hör en röst] säga: "Det är detta som ni brukade kalla en lögn!"

 • 83:18

  NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyun -

 • 83:19

  och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? -

 • 83:20

  Det [är] en bok med outplånlig skrift,

 • 83:21

  bevittnad av dem som är i Guds närhet.

 • 83:22

  De gudfruktiga skall förvisso finna salighet.

 • 83:23

  [När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem]

 • 83:24

  kommer deras ansikten att ses stråla av lycka.

 • 83:25

  De skall få dricka [paradisets] rena vin, förseglat med [Guds eget] sigill,

 • 83:26

  [ett sigill] med [doft av] mysk. Låt dem som strävar [mot höga mål] tävla om [att få dricka av] detta [vin] -

 • 83:27

  blandat med [vatten från en källa vars namn är] Tasneem,

 • 83:28

  en dryck för dem som är i Guds närhet.

 • 83:29

  DE som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje,

 • 83:30

  och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar;

 • 83:31

  när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt.

 • 83:32

  Och när de ser dem säger de: "De där [människorna] har sannerligen gått vilse!"

 • 83:33

  Men de hade inget uppdrag att vaka över de troende!

 • 83:34

  På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen;

 • 83:35

  [där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:]

 • 83:36

  "Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?"

Paylaş
Tweet'le