84 İNŞİKAK

 • 84:1

  NÄR HIMLEN brister i stycken

 • 84:2

  därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda,

 • 84:3

  och när jordens [yta] slätas ut,

 • 84:4

  och den kastar upp allt vad den bar inom sig och ligger tom,

 • 84:5

  därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda -

 • 84:6

  [då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!

 • 84:7

  Och den som får ta emot sin bok med höger hand,

 • 84:8

  för honom skall räkenskapen bli lätt,

 • 84:9

  och han återvänder med glatt sinne till de sina.

 • 84:10

  Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot,

 • 84:11

  kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas,

 • 84:12

  där han brinner i helvetets eld.

 • 84:13

  Han levde ett glatt och sorglöst liv med likasinnade

 • 84:14

  och trodde inte att han skulle återvända [till Gud för räkenskap och dom].

 • 84:15

  Men [han tog miste]! Gud förlorade honom inte ur sikte.

 • 84:16

  JAG kallar till vittnen aftonrodnadens glöd

 • 84:17

  och natten och vad den famnar

 • 84:18

  och månen, när dess [skiva] blir full -

 • 84:19

  så måste även ni [människor] gå från ett tillstånd till ett annat.

 • 84:20

  MEN HUR är det fatt med dem som inte vill tro

 • 84:21

  och som inte faller ned med pannan mot marken när de hör Koranen läsas?

 • 84:22

  Förnekarna av sanningen [går så långt att de] avvisar [den] som lögn!

 • 84:23

  Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta.

 • 84:24

  Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff,

 • 84:25

  om de inte [vänder om och] antar tron och lever rättskaffens; [då] väntar dem en belöning utan ände.

Paylaş
Tweet'le