85 BURUC

 • 85:1

  VID NATTHIMLEN, smyckad med stjärnbilder!

 • 85:2

  Vid den utlovade Dagen!

 • 85:3

  Vid Vittnet och Vittnesbördet!

 • 85:4

  GUDS förbannelse över dem [som grävde] en grav [för de troende],

 • 85:5

  [en grav] av eld med rikligt bränsle,

 • 85:6

  och som satte sig intill den

 • 85:7

  för att själva bevittna den [illgärning] som de här begick mot de troende!

 • 85:8

  De ville hämnas på dem enbart därför att de trodde på Gud, den Allsmäktige, som allt lov och pris tillkommer,

 • 85:9

  Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt.

 • 85:10

  De som utsätter troende män och kvinnor för [svåra] prövningar och som inte därefter känner ånger, skall utlämnas åt helvetets straff, ja, de skall utlämnas åt eldens plåga!

 • 85:11

  [Men] de som tror och lever ett rättskaffens liv [skall stiga in i] lustgårdar, vattnade av bäckar - detta är den stora segern!

 • 85:12

  Din Herres hämnd är fruktansvärd!

 • 85:13

  Det är Han som inleder skapelsen och som skall förnya den.

 • 85:14

  Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle,

 • 85:15

  Herren till maktens och ärans tron,

 • 85:16

  Han som i allt genomför Sin vilja.

 • 85:17

  HAR DU [Muhammad] hört hur det gick för den armé

 • 85:18

  som Farao [sände ut för att genskjuta Israels barn], och för [stammen] Thamud?

 • 85:19

  Trots detta envisas förnekarna med att vilja göra sanningen till lögn;

 • 85:20

  men Gud har dem i Sin makt fastän de inte är medvetna om det.

 • 85:21

  Nej, detta är en ärorik Koran [med budskap]

 • 85:22

  inristade på en [oförstörbar] tavla.

Paylaş
Tweet'le