87 A'LA

 • 87:1

  PRISA din Herres, den Högstes, namn!

 • 87:2

  Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla],

 • 87:3

  och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg,

 • 87:4

  och som låter betesmarkernas gräs växa

 • 87:5

  för att sedan vissna och svartna.

 • 87:6

  VI SKALL lära dig att läsa och du kommer inte att glömma något

 • 87:7

  utom det som Gud vill [att du skall glömma]; Han vet vad [människorna] öppet tillkännager likaväl som det som [de vill] dölja.

 • 87:8

  Och Vi skall göra det lätt för dig [att följa religionens bud].

 • 87:9

  PÅMINN nu [människorna, Muhammad] - kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;

 • 87:10

  den som står i bävan [inför Gud] kommer att lägga den på minnet

 • 87:11

  och [bara] den olycklige stackare kommer att vända ryggen till

 • 87:12

  som blir lågornas rov i den stora Elden,

 • 87:13

  där han varken kan dö eller leva.

 • 87:14

  Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet

 • 87:15

  och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön.

 • 87:16

  Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat,

 • 87:17

  trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet.

 • 87:18

  [Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna,

 • 87:19

  i Abrahams och Moses uppenbarelser.

Paylaş
Tweet'le