88 GAŞİYE

 • 88:1

  HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt?

 • 88:2

  Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse:

 • 88:3

  de släpar på [bördan av sin synd]

 • 88:4

  [på väg mot] den heta eld där de skall brinna.

 • 88:5

  Vid en kokande källa får de släcka sin törst

 • 88:6

  och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske,

 • 88:7

  som varken ger näring eller stillar hungern.

 • 88:8

  [Andras] ansikten skall den Dagen visa glädjen och

 • 88:9

  tillfredsställelsen över [att ha nått det mål] de strävade mot,

 • 88:10

  [vilande] i en högt belägen lustgård,

 • 88:11

  där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal;

 • 88:12

  [en lustgård] med flödande källor

 • 88:13

  och rikt utsirade troner,

 • 88:14

  där dryckesbägare har burits fram

 • 88:15

  och kuddar ordnats i rader

 • 88:16

  och [mjuka] mattor lagts ut.

 • 88:17

  HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad?

 • 88:18

  Och åt himlens valv, hur det har rests

 • 88:19

  Och åt bergen, hur fast de har förankrats

 • 88:20

  Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut

 • 88:21

  Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna -

 • 88:22

  men över deras [sinnen] har du ingen makt.

 • 88:23

  Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen

 • 88:24

  skall Gud straffa med det strängaste av alla straff.

 • 88:25

  Det är till Oss de skall återvända,

 • 88:26

  och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars.

Paylaş
Tweet'le