89 FECR

 • 89:1

  VID gryningsljuset

 • 89:2

  och vid de tio nätterna!

 • 89:3

  Vid det jämna talet och det udda!

 • 89:4

  Vid natten, när den viker!

 • 89:5

  Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd?

 • 89:6

  HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot [stammen] Aad?

 • 89:7

  Och mot Iram, [de tusen] pelarnas [stad],

 • 89:8

  vars like aldrig har återskapats på jorden

 • 89:9

  Och mot thamudenerna, som högg ut [sina bostäder] i dalens klippväggar

 • 89:10

  Och mot [de oräkneliga] tältmasternas Farao?

 • 89:11

  [Alla] gick de för långt i sitt trots på jorden,

 • 89:12

  och de störde ordningen och spred överallt sedefördärv,

 • 89:13

  och därför lät din Herre straffets piska vina över dem.

 • 89:14

  Din Herre förtröttas sannerligen [inte] i Sin vaksamhet!

 • 89:15

  MEN vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd: "Min Herre har hedrat mig [på grund av mina förtjänster]."

 • 89:16

  Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon: "Min Herre skämmer ut mig."

 • 89:17

  Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet,

 • 89:18

  och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta,

 • 89:19

  och ni slukar [andras] arv med glupande aptit.

 • 89:20

  Och er kärlek till pengar känner inga gränser!

 • 89:21

  Nej [tag er i akt]! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt,

 • 89:22

  och din Herre visar sig med änglarna i slutna led,

 • 89:23

  och helvetet görs [synligt], den Dagen skall människan minnas [Våra varningar] - men vad hjälper det henne då att hon minns

 • 89:24

  [Då] kommer hon att säga: "Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!"

 • 89:25

  Ingen straffar så hårt som Han den Dagen skall straffa,

 • 89:26

  och ingen kan fängsla med sådana bojor som Han.

 • 89:27

  [Då säger Gud till den rättfärdige:] "Du själ, som har kommit till ro!

 • 89:28

  Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!

 • 89:29

  Stig in med skaran av Mina tjänare!

 • 89:30

  Stig in i Mitt paradis!"

Paylaş
Tweet'le