90 BELED

 • 90:1

  JAG kallar detta land att vittna -

 • 90:2

  detta land där du är fri att bo -

 • 90:3

  och Jag kallar människorna och deras avkomma!

 • 90:4

  Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar.

 • 90:5

  Tror hon att ingen skall få makt över henne

 • 90:6

  Hon skryter: "Jag har förbrukat en förmögenhet!"

 • 90:7

  Tror hon kanske att ingen har sett henne?

 • 90:8

  Har Vi inte gett henne ögon,

 • 90:9

  tunga och läppar,

 • 90:10

  och visat henne de två huvudvägarna

 • 90:11

  Men hon gör sig ingen brådska att slå in på den väg som bär brant uppför.

 • 90:12

  Vad kan låta dig ana vad det innebär [att slå in på] den väg som bär brant uppför

 • 90:13

  [Det innebär] att befria [en människa] från slaveri,

 • 90:14

  eller att i hungerns tider föda

 • 90:15

  en faderlös anförvant

 • 90:16

  eller en människa som lider nöd.

 • 90:17

  [Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].

 • 90:18

  Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan.

 • 90:19

  Men de som envist framhärdar i att förneka Våra budskap är de orättfärdiga som hör till den vänstra sidan.

 • 90:20

  Eldens [lågor] skall sluta sig omkring dem från alla håll.

Paylaş
Tweet'le