91 ŞEMS

 • 91:1

  VID SOLEN och dess [bländande] sken,

 • 91:2

  och vid månen, när den lånar dess ljus!

 • 91:3

  Vid dagen, när den gör [jorden] synlig,

 • 91:4

  och vid natten, när den sveper [världen] i mörker!

 • 91:5

  Vid himlen och Den som har rest dess [valv],

 • 91:6

  och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]!

 • 91:7

  Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],

 • 91:8

  och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.

 • 91:9

  Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],

 • 91:10

  men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.

 • 91:11

  I SITT trotsiga högmod förnekade [stammen] Thamud sanningen

 • 91:12

  och den uslaste bland dem störtade fram [för att utföra sin gemena handling],

 • 91:13

  trots att Guds sändebud sade till dem: "[Detta är] Guds kamelsto; vattna henne [och låt henne inte komma till skada]!"

 • 91:14

  Men de påstod att han ljög, och så slaktades kamelstoet på det grymma sättet - varpå deras Herre lät straffet drabba dem och förgjorde dem till sista man på grund av deras synd;

 • 91:15

  ingen [av dem] fruktade nämligen följderna [av dådet].

Paylaş
Tweet'le