92 LEYL

 • 92:1

  VID NATTEN, när den höljer [jorden]

 • 92:2

  och vid dagen, när den träder fram i klarhet!

 • 92:3

  Vid Den som har skapat man och kvinna!

 • 92:4

  [Alla] strävar ni mot olika [mål]!

 • 92:5

  För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud

 • 92:6

  och som tror på det högsta goda,

 • 92:7

  skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].

 • 92:8

  Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende

 • 92:9

  och som förnekar det högsta goda,

 • 92:10

  [för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. -

 • 92:11

  Och vilken glädje har han av sin rikedom, när han störtar i fördärvet?

 • 92:12

  VÄGLEDNINGEN ankommer helt visst på Oss;

 • 92:13

  och Oss tillhör det kommande [livet] såväl som ert första [liv i denna värld].

 • 92:14

  Jag varnar er därför för en Eld som flammar högt,

 • 92:15

  där bara den uslaste skall brinna,

 • 92:16

  den som ropar "Lögn!" och vänder sanningen ryggen.

 • 92:17

  Men den gudfruktige skall föras långt bort från denna [Eld] -

 • 92:18

  han som ger [av sina ägodelar] för att rena [sin själ],

 • 92:19

  inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner

 • 92:20

  men av kärlek till sin Herre, den Högste.

 • 92:21

  Och han kommer förvisso att bli nöjd.

Paylaş
Tweet'le