94 İNŞİRAH

 • 94:1

  HAR VI inte öppnat ditt bröst

 • 94:2

  och lyft av bördan

 • 94:3

  som tyngde din rygg?

 • 94:4

  Och lagt ditt namn i var mans mun?

 • 94:5

  På prövningen följer lättnad!

 • 94:6

  [Ja,] på prövningen följer lättnad!

 • 94:7

  Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift],

 • 94:8

  och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.

Paylaş
Tweet'le