95 TİN

 • 95:1

  VID FIKONTRÄDET och oliven

 • 95:2

  och Sinai berg

 • 95:3

  och detta trygga land!

 • 95:4

  Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad

 • 95:5

  men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta,

 • 95:6

  utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände!

 • 95:7

  Vad kan hädanefter förmå dig [människa] att påstå att förkunnelsen [om uppståndelse, räkenskap och dom] är lögn?

 • 95:8

  Är inte Gud den visaste av domare?

Paylaş
Tweet'le