96 ALAK

 • 96:1

  LÄS I din Herres namn, Han som har skapat -

 • 96:2

  skapat människan av en grodd som sätter sig fast!

 • 96:3

  Läs! Din Herre är den Främste Givaren,

 • 96:4

  som har lärt [människan] pennans [bruk],

 • 96:5

  lärt människan vad hon inte visste!

 • 96:6

  Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser

 • 96:7

  då hon tror sig vara fri från allt beroende; -

 • 96:8

  till din Herre måste alla återvända.

 • 96:9

  VAD ANSER du om den som vill hindra

 • 96:10

  en [Guds] tjänare från att förrätta bön?

 • 96:11

  Följer han vägledningen

 • 96:12

  eller anbefaller han gudsfruktan?

 • 96:13

  Eller anser du att han [snarare] förnekar sanningen och vänder den ryggen?

 • 96:14

  Vet han inte att Gud ser [allt]

 • 96:15

  Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen -

 • 96:16

  luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna] -

 • 96:17

  och låt honom då kalla på de äldstes råd;

 • 96:18

  Vi skall kalla på helvetets änglavakt!

 • 96:19

  Nej [Profet]! Lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma [din Herre] nära!

Paylaş
Tweet'le