99 ZİLZAL

 • 99:1

  NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv

 • 99:2

  och jorden kastar upp sina bördor

 • 99:3

  och människan ropar: "Vad har hänt med den?"

 • 99:4

  Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];

 • 99:5

  det gör den på din Herres ingivelse.

 • 99:6

  Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.

 • 99:7

  Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

 • 99:8

  och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

Paylaş
Tweet'le