52 TUR

 • 52:1

  Naapa kwa mlima wa T'ur,

 • 52:2

  Na Kitabu kilicho andikwa

 • 52:3

  Katika ngozi iliyo kunjuliwa,

 • 52:4

  Na kwa Nyumba iliyo jengwa,

 • 52:5

  Na kwa dari iliyo nyanyuliwa,

 • 52:6

  Na kwa bahari iliyo jazwa,

 • 52:7

  Hakika adhabu ya Mola wako Mlezi hapana shaka itatokea.

 • 52:8

  Hapana wa kuizuia.

 • 52:9

  Siku zitakapo tikisika mbingu kwa mtikiso,

 • 52:10

  Na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa.

 • 52:11

  Basi ole wao siku hiyo hao wanao kadhibisha,

 • 52:12

  Ambao wanacheza katika mambo ya upuuzi.

 • 52:13

  Siku watapo sukumwa kwenye Moto kwa msukumo wa nguvu,

 • 52:14

  (Waambiwe): Huu ndio ule Moto mlio kuwa mkiukanusha!

 • 52:15

  Je! Huu ni uchawi, au hamwoni tu?

 • 52:16

  Uingieni, mkistahamili au msistahamili - ni mamoja kwenu. Hakika mnalipwa kwa mliyo kuwa mkiyatenda.

 • 52:17

  Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na neema,

 • 52:18

  Wakifurahi kwa yale aliyo wapa Mola wao Mlezi. Na Mola wao Mlezi atawalinda na adhabu ya Motoni.

 • 52:19

  Kuleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya mliyo kuwa mkiyatenda.

 • 52:20

  Watakuwa wameegemea juu ya viti vya enzi vilivyo pangwa kwa safu. Na tutawaoza mahuru-l-aini.

 • 52:21

  Na walio amini na dhuriya zao wakawafuata kwa Imani tutawakutanisha nao dhuriya zao, na wala hatutawapunja hata kidogo katika vitendo vyao. Kila mtu lazima atapata alicho kichuma.

 • 52:22

  Na tutawapa matunda, na nyama kama watavyo penda.

 • 52:23

  Watapeana humo bilauri zisio na vinywaji vya kuleta maneno ya upuuzi wala dhambi.

 • 52:24

  Iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu zilizomo katika chaza.

 • 52:25

  Wataelekeana wakiulizana.

 • 52:26

  Waseme: Tulikuwa zamani pamoja na ahali zetu tukiogopa;

 • 52:27

  Basi Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa Moto.

 • 52:28

  Hakika sisi zamani tulikuwa tukimwomba Yeye tu. Hakika Yeye ndiye Mwema Mwenye kurehemu.

 • 52:29

  Basi kumbusha! Kwani wewe, kwa neema ya Mola wako Mlezi, si kuhani wala mwendawazimu.

 • 52:30

  Au wanasema: Huyu ni mtunga mashairi, tunamtarajia kupatilizwa na dahari.

 • 52:31

  Sema: Tarajieni, na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia.

 • 52:32

  Au hizo akili zao ndio zinawaamrisha haya, au wao basi ni watu majeuri tu?

 • 52:33

  Au ndio wanasema: Ameitunga hii! Bali basi tu hawaamini!

 • 52:34

  Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli.

 • 52:35

  Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote, au ni wao ndio waumbaji?

 • 52:36

  Au wao wameziumba mbingu na ardhi? Bali hawana na yakini.

 • 52:37

  Au wanazo khazina za Mola wako Mlezi au wao ndio wenye madaraka?

 • 52:38

  Au wanazo ngazi za kusikilizia? Basi huyo msikilizaji wao na alete hoja ilio wazi!

 • 52:39

  Au Yeye Mwenyezi Mungu ana wasichana, na nyinyi ndio mna wavulana?

 • 52:40

  Au wewe unawaomba ujira, na kwa hivyo ndio wanaelemewa na uzito wa gharama?

 • 52:41

  Au wanayo ilimu ya ghaibu, nao wameandika?

 • 52:42

  Au wanataka kufanya vitimbi tu? Lakini hao walio kufuru ndio watakao tegeka.

 • 52:43

  Au wanae mungu asiye kuwa Mwenyezi Mungu? Subhanallah! Ametaksika Mwenyezi Mungu na hao wanao washirikisha naye.

 • 52:44

  Na hata wange ona pande linatoka mbinguni linaanguka wange sema: Ni mawingu yaliyo bebana.

 • 52:45

  Basi waache mpaka wakutane na siku yao watakapo hilikishwa.

 • 52:46

  Siku ambayo hila zao hazitawafaa hata kidogo, wala wao hawatanusuriwa.

 • 52:47

  Na hakika walio dhulumu watapata adhabu nyengine isiyo kuwa hii, lakini wengi wao hawajui.

 • 52:48

  Na ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi. Kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi unapo simama,

 • 52:49

  Na usiku pia mtakase, na zinapo kuchwa nyota.

Paylaş
Tweet'le