55 RAHMAN

 • 55:1

  Arrah'man, Mwingi wa Rehema

 • 55:2

  Amefundisha Qur'ani.

 • 55:3

  Amemuumba mwanaadamu,

 • 55:4

  Akamfundisha kubaini.

 • 55:5

  Jua na mwezi huenda kwa hisabu.

 • 55:6

  Na mimea yenye kutambaa, na miti, inanyenyekea.

 • 55:7

  Na mbingu ameziinua, na ameweka mizani,

 • 55:8

  Ili msidhulumu katika mizani.

 • 55:9

  Na wekeni mizani kwa haki, wala msipunje katika mizani.

 • 55:10

  Na ardhi ameiweka kwa ajili ya viumbe.

 • 55:11

  Humo yamo matunda na mitende yenye mafumba.

 • 55:12

  Na nafaka zenye makapi, na rehani.

 • 55:13

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha

 • 55:14

  Amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo..

 • 55:15

  Na akawaumba majini kwa ulimi wa moto.

 • 55:16

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha

 • 55:17

  Mola Mlezi wa mashariki mbili na wa magharibi mbili.

 • 55:18

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:19

  Anaziendesha bahari mbili zikutane;

 • 55:20

  Baina yao kipo kizuizi, zisiingiliane.

 • 55:21

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:22

  Katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marijani.

 • 55:23

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:24

  Na ni vyake Yeye hivi viendavyo baharini vilivyo undwa kama vilima.

 • 55:25

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:26

  Kila kilioko juu yake kitatoweka.

 • 55:27

  Na atabakia Mwenyewe Mola wako Mlezi Mwenye utukufu na ukarimu.

 • 55:28

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:29

  Vinamwomba Yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi. Kila siku Yeye yumo katika mambo.

 • 55:30

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:31

  Tutakuhisabuni enyi makundi mawili.

 • 55:32

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:33

  Enyi makundi ya majini na watu! Mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi penyeni! Hamtapenya ila kwa kupewa madaraka.

 • 55:34

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:35

  Mtapelekewa muwako wa moto na shaba; wala hamtashinda.

 • 55:36

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:37

  Itakapo pasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta.

 • 55:38

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:39

  Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini.

 • 55:40

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:41

  Watajuulikana wakosefu kwa alama zao, basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu.

 • 55:42

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:43

  Hii ndiyo Jahannamu ambayo wakosefu wakiikanusha.

 • 55:44

  Watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayo chemka.

 • 55:45

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:46

  Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi atapata Bustani mbili.

 • 55:47

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:48

  Bustani zenye matawi yaliyo tanda.

 • 55:49

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:50

  Ndani yake zimo chemchem mbili zinazo pita.

 • 55:51

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:52

  Humo katika kila matunda zimo namna mbili.

 • 55:53

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:54

  Wawe wameegemea matandiko yenye bit'ana ya hariri nzito; na matunda ya Bustani hizo yapo karibu.

 • 55:55

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:56

  Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao; hajawagusa mtu kabla yao wala jini.

 • 55:57

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:58

  Kama kwamba wao ni yakuti na marijani.

 • 55:59

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha.

 • 55:60

  Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani?

 • 55:61

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:62

  Na zaidi ya hizo zipo Bustani nyengine mbili.

 • 55:63

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:64

  Za kijani kibivu.

 • 55:65

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:66

  Na chemchem mbili zinazo furika.

 • 55:67

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:68

  Imo humo miti ya matunda, na mitende na mikomamanga.

 • 55:69

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:70

  Humo wamo wanawake wema wazuri.

 • 55:71

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:72

  Wanawake wazuri wanao tawishwa katika makhema.

 • 55:73

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:74

  Hajawagusa mtu wala jini kabla yao.

 • 55:75

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:76

  Wameegemea juu ya matakia ya kijani na mazulia mazuri.

 • 55:77

  Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?

 • 55:78

  Limetukuka jina la Mola wako Mlezi Mwenye utukufu na ukarimu.

Paylaş
Tweet'le