68 KALEM

 • 68:1

  Nuun. Naapa kwa kalamu na yale wayaandikayo,

 • 68:2

  Kwa neema ya Mola wako Mlezi wewe si mwendawazimu.

 • 68:3

  Na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika.

 • 68:4

  Na hakika wewe una tabia tukufu.

 • 68:5

  Karibu utaona, na wao wataona,

 • 68:6

  Ni nani kati yenu aliye pandwa na wazimu.

 • 68:7

  Hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye ajuaye zaidi nani aliye ipotea Njia yake, na Yeye ndiye anaye wajua zaidi walio ongoka.

 • 68:8

  Basi usiwat'ii wanao kadhibisha.

 • 68:9

  Wanatamani lau unge lainisha ili nao wakulainishie.

 • 68:10

  Wala usimt'ii kila mwingi wa kuapa wa kudharauliwa,

 • 68:11

  Mtapitapi, apitaye akifitini,

 • 68:12

  Mwenye kuzuia kheri, dhaalimu, mwingi wa madhambi,

 • 68:13

  Mkavu, na juu ya hayo, mshari, amejipachika tu.

 • 68:14

  Ati kwa kuwa ana mali na watoto!

 • 68:15

  Anapo somewa Aya zetu, husema: Hizi ni simulizi za uwongo za watu wa zamani!

 • 68:16

  Tutamtia kovu juu ya pua yake.

 • 68:17

  Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyo wajaribu wale wenye shamba, walipo apa kwamba watayavuna mazao yake itakapo kuwa asubuhi.

 • 68:18

  Wala hawakusema: Mungu akipenda!

 • 68:19

  Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi, nao wamelala!

 • 68:20

  Likawa kama usiku wa giza.

 • 68:21

  Asubuhi wakaitana.

 • 68:22

  Ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna.

 • 68:23

  Basi walikwenda na huku wakinong'onezana,

 • 68:24

  Ya kuwa leo hata masikini mmoja asikuingilieni.

 • 68:25

  Na walikwenda asubuhi, nao wameshikilia azimio hilo.

 • 68:26

  Basi walipo liona, wakasema: Hakika tumepotea!

 • 68:27

  Bali tumenyimwa!

 • 68:28

  Mbora wao akasema: Sikukwambieni, kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu?

 • 68:29

  Wakasema: Ametakasika Mola wetu Mlezi! Hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu.

 • 68:30

  Basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao.

 • 68:31

  Wakasema: Ole wetu! Tulikuwa tumeikiuka mipaka!

 • 68:32

  Asaa Mola wetu Mlezi akatubadilishia lilio bora kuliko hili. Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi.

 • 68:33

  Namna hivi yanakuwa mateso, na bila ya shaka mateso ya Akhera ni makubwa zaidi, laiti wangeli jua!

 • 68:34

  Hakika wachamngu watakuwa na Bustani za neema kwa Mola wao Mlezi.

 • 68:35

  Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu?

 • 68:36

  Mna nini? Mnahukumu vipi?

 • 68:37

  Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma?

 • 68:38

  Kuwa mtapata humo mnayo yapenda?

 • 68:39

  Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika Siku ya Kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayo jihukumia?

 • 68:40

  Waulize: Ni nani miongoni mwao dhamini wa haya?

 • 68:41

  Au wanao washirika? Basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli.

 • 68:42

  Siku utakapo wekwa wazi mundi, na wataitwa kusujudu, lakini hawataweza,

 • 68:43

  Macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika. Na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipo kuwa wazima -

 • 68:44

  Basi niache na wanao kadhibisha maneno haya! Tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipo pajua.

 • 68:45

  Na ninawapururia muhula; hakika hila zangu ni imara.

 • 68:46

  Au unawaomba ujira, na wao wanaemewa na gharama hiyo?

 • 68:47

  Au iko kwao siri, basi wao wanaiandika?

 • 68:48

  Basi ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi, wala usiwe kama mmezwa na samaki, alipo nadi naye kazongwa.

 • 68:49

  Kama isingeli mfikia neema kutoka kwa Mola wake Mlezi, bila ya shaka angeli tupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa.

 • 68:50

  Lakini Mola wake Mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema.

 • 68:51

  Na walio kufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao, wanapo sikia mawaidha, na wanasema: Hakika yeye ni mwendawazimu.

 • 68:52

  Na hayakuwa haya, ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote.

Paylaş
Tweet'le