69 HAKKA

 • 69:1

  Tukio la haki.

 • 69:2

  Nini hilo Tukio la haki?

 • 69:3

  Na nini kitakujuulisha nini hilo Tukio la haki?

 • 69:4

  Thamudi na A'di waliukadhibisha Msiba unao situsha.

 • 69:5

  Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno.

 • 69:6

  Na ama A'di waliangamizwa kwa upepo mkali usio zuilika.

 • 69:7

  Alio wapelekea masiku saba, na siku nane, mfululizo bila ya kusita. Utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yalio wazi ndani.

 • 69:8

  Basi je! Unamwona mmoja wao aliye baki?

 • 69:9

  Na Firauni na walio mtangulia, na miji iliyo pinduliwa chini juu, walileta khatia.

 • 69:10

  Wakamuasi Mtume wa Mola wao Mlezi, ndipo Yeye Mola akawakamata kwa mkamato ulio zidi nguvu.

 • 69:11

  Maji yalipo furika Sisi tulikupandisheni katika safina,

 • 69:12

  Ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalo sikia liyahifadhi.

 • 69:13

  Na litapo pulizwa barugumu mpulizo mmoja tu,

 • 69:14

  Na ardhi na milima ikaondolewa, na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja,

 • 69:15

  Siku hiyo ndio Tukio litatukia.

 • 69:16

  Na mbingu zitapasuka, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa.

 • 69:17

  Na Malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu; na wanane juu ya hawa watakuwa wamebeba Kiti cha Enzi cha Mola wako Mlezi.

 • 69:18

  Siku hiyo mtahudhurishwa - haitafichika siri yoyote yenu.

 • 69:19

  Basi ama atakaye pewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, atasema: Haya someni kitabu changu!

 • 69:20

  Hakika nalijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu.

 • 69:21

  Basi yeye atakuwa katika maisha ya kupendeza,

 • 69:22

  Katika Bustani ya juu,

 • 69:23

  Matunda yake yakaribu.

 • 69:24

  Waambiwe: Kuleni na mnywe kwa furaha kwa sababu ya mlivyo tanguliza katika siku zilizo pita.

 • 69:25

  Na ama atakaye pewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto, basi yeye atasema: Laiti nisingeli pewa kitabu changu!

 • 69:26

  Wala nisingeli jua nini hisabu yangu.

 • 69:27

  Laiti mauti ndiyo yangeli kuwa ya kunimaliza kabisa.

 • 69:28

  Mali yangu hayakunifaa kitu.

 • 69:29

  Madaraka yangu yamenipotea.

 • 69:30

  (Pasemwe): Mshikeni! Mtieni pingu!

 • 69:31

  Kisha mtupeni Motoni!

 • 69:32

  Tena mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa dhiraa sabiini!

 • 69:33

  Kwani huyo hakika alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu Mtukufu,

 • 69:34

  Wala hahimizi kulisha masikini.

 • 69:35

  Basi leo hapa hana jamaa wa kumwonea uchungu,

 • 69:36

  Wala hana chakula ila usaha wa watu wa Motoni.

 • 69:37

  Chakula hicho hawakili ila wakosefu.

 • 69:38

  Basi naapa kwa mnavyo viona,

 • 69:39

  Na msivyo viona,

 • 69:40

  Kwa hakika hii ni kauli iliyo letwa na Mjumbe mwenye hishima.

 • 69:41

  Wala si kauli ya mtunga mashairi. Ni machache sana mnayo yaamini.

 • 69:42

  Wala si kauli ya kuhani. Ni machache mnayo yakumbuka.

 • 69:43

  Ni uteremsho utokao kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 69:44

  Na lau kama angeli tuzulia baadhi ya maneno tu,

 • 69:45

  Bila ya shaka tungeli mshika kwa mkono wa kulia,

 • 69:46

  Kisha kwa hakika tungeli mkata mshipa mkubwa wa moyo!

 • 69:47

  Na hapana yeyote katika nyinyi ambaye angeli weza kutuzuia.

 • 69:48

  Kwa hakika hii ni mawaidha kwa wachamngu.

 • 69:49

  Na hakika Sisi bila ya shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanao kadhibisha.

 • 69:50

  Na hakika bila ya shaka itakuwa ni majuto kwa wanao kataa.

 • 69:51

  Na hakika hii bila ya shaka ni haki ya yakini.

 • 69:52

  Basi litakase jina la Mola wako Mlezi Mtukufu.

Paylaş
Tweet'le