70 MEARİC

 • 70:1

  Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea,

 • 70:2

  Kwa makafiri - ambayo hapana awezaye kuizuia -

 • 70:3

  Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye mbingu za daraja.

 • 70:4

  Malaika na Roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka khamsini elfu!

 • 70:5

  Basi subiri kwa subira njema.

 • 70:6

  Hakika wao wanaiona iko mbali,

 • 70:7

  Na Sisi tunaiona iko karibu.

 • 70:8

  Siku ambayo mbingu zitakapo kuwa kama maadeni iliyo yayushwa.

 • 70:9

  Na milima itakuwa kama sufi.

 • 70:10

  Wala jamaa hatamuuliza jamaa yake.

 • 70:11

  Ijapo kuwa wataonyeshwa waonane. Atatamani mkosefu lau ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe,

 • 70:12

  Na mkewe, na nduguye,

 • 70:13

  Na jamaa zake walio kuwa wakimkimu,

 • 70:14

  Na wote waliomo duniani, kisha aokoke yeye.

 • 70:15

  La, hasha! Kwa hakika huo ni Moto mkali kabisa,

 • 70:16

  Unao babua ngozi ya kichwa!

 • 70:17

  Utamwita kila aliye geuza mgongo na akageuka.

 • 70:18

  Na akakusanya mali, kisha akayahifadhi.

 • 70:19

  Hakika mtu ameumbwa na papara.

 • 70:20

  Inapo mgusa shari hupapatika.

 • 70:21

  Na inapo mgusa kheri huizuilia.

 • 70:22

  Isipo kuwa wanao sali,

 • 70:23

  Ambao wanadumisha Sala zao,

 • 70:24

  Na ambao katika mali yao iko haki maalumu

 • 70:25

  Kwa mwenye kuomba na anaye jizuilia kuomba;

 • 70:26

  Na ambao wanaisadiki Siku ya Malipo,

 • 70:27

  Na ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao Mlezi.

 • 70:28

  Hakika adhabu ya Mola wao Mlezi si ya kuaminika nayo.

 • 70:29

  Na ambao wanahifadhi tupu zao.

 • 70:30

  Isipo kuwa kwa wake zao, au iliyo wamiliki mikono yao ya kuume, basi hao hawalaumiwi -

 • 70:31

  Lakini wanao taka kinyume ya haya, basi hao ndio wanao ruka mipaka.

 • 70:32

  Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao,

 • 70:33

  Na ambao wanasimama imara katika ushahidi wao,

 • 70:34

  Na ambao wanazihifadhi Sala zao.

 • 70:35

  Hao ndio watakao hishimiwa Peponi.

 • 70:36

  Wana nini wale walio kufuru wanakutumbulia macho tu?

 • 70:37

  Makundi kwa makundi upande wa kulia na upande wa kushoto!

 • 70:38

  Kwani kila mmoja wao anatumai kuingizwa katika Pepo ya neema?

 • 70:39

  La, hasha! Hakika Sisi tumewaumba kutokana na wanacho kijua.

 • 70:40

  Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mashariki zote na magharibi zote kwamba Sisi tunaweza

 • 70:41

  Kuwabadili kwa walio bora kuliko wao; na Sisi hatushindwi.

 • 70:42

  Basi waache wapige porojo na wacheze, mpaka wakutane na siku yao wanayo ahidiwa,

 • 70:43

  Siku watakapotoka makaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbilia mfundo,

 • 70:44

  Macho yao yatainama, fedheha itawafunika. Hiyo ndiyo Siku waliyo kuwa wakiahidiwa.

Paylaş
Tweet'le