75 KIYAMET

 • 75:1

  Ninaapa kwa Siku ya Kiyama!

 • 75:2

  Na ninaapa kwa nafsi inayo jilaumu!

 • 75:3

  Anadhani mtu kuwa Sisi hatutaikusanya mifupa yake?

 • 75:4

  Kwani! Sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake!

 • 75:5

  Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku zilioko mbele yake.

 • 75:6

  Anauliza: Lini itakuwa hiyo Siku ya Kiyama?

 • 75:7

  Basi jicho litapo dawaa,

 • 75:8

  Na mwezi utapo patwa,

 • 75:9

  Na likakusanywa jua na mwezi,

 • 75:10

  Siku hiyo mtu atasema: Yako wapi makimbilio?

 • 75:11

  La! Hapana pa kukimbilia!

 • 75:12

  Siku hiyo pa kutua ni kwa Mola wako Mlezi tu.

 • 75:13

  Siku hiyo ataambiwa aliyo yatanguliza na aliyo yaakhirisha.

 • 75:14

  Bali mtu ni hoja juu ya nafsi yake.

 • 75:15

  Na ingawa atatoa chungu ya udhuru.

 • 75:16

  Usiutikisie huu wahyi ulimi wako kwa kuufanyia haraka.

 • 75:17

  Hakika ni juu yetu kuukusanya na kuusomesha.

 • 75:18

  Tunapo usoma, basi nawe fuatiliza kusoma kwake.

 • 75:19

  Kisha ni juu yetu kuubainisha.

 • 75:20

  Hasha! Bali nyinyi mnapenda maisha ya duniani,

 • 75:21

  Na mnaacha maisha ya Akhera.

 • 75:22

  Zipo nyuso siku hiyo zitao ng'ara,

 • 75:23

  Zinamwangallia Mola wao Mlezi.

 • 75:24

  Na zipo nyuso siku hiyo zitakao kunjana.

 • 75:25

  Zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo.

 • 75:26

  La, hasha! (Roho) itakapo fikia kwenye mafupa ya koo,

 • 75:27

  Na pakasemwa: Nani wa kumganga?

 • 75:28

  Na mwenyewe akajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki;

 • 75:29

  Na utapo ambatishwa muundi kwa muundi,

 • 75:30

  Siku hiyo ndiyo kuchungwa kupelekwa kwa Mola wako Mlezi!

 • 75:31

  Kwa sababu hakusadiki, wala hakusali.

 • 75:32

  Bali alikanusha, na akageuka.

 • 75:33

  Kisha akenda kwa ahali zake kwa matao.

 • 75:34

  Ole wako, ole wako!

 • 75:35

  Kisha Ole wako, ole wako!

 • 75:36

  Ati anadhani binaadamu kuwa ataachwa bure?

 • 75:37

  Kwani hakuwa yeye tone ya manii lilio shushwa?

 • 75:38

  Kisha akawa kidonge cha damu, tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo.

 • 75:39

  Kisha akamfanya namna mbili, mwanamume na mwanamke.

 • 75:40

  Je! Huyo hakuwa ni Muweza wa kufufua wafu?

Paylaş
Tweet'le