76 İNSAN

 • 76:1

  Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa.

 • 76:2

  Hakika Sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyo changanyika, tumfanyie mtihani. Kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona.

 • 76:3

  Hakika Sisi tumembainishia Njia. Ama ni mwenye kushukuru, au mwenye kukufuru.

 • 76:4

  Hakika Sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na Moto mkali.

 • 76:5

  Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyo changanyika na kafuri,

 • 76:6

  Ni chemchem watakao inywa waja wa Mwenyezi Mungu, wakiifanya imiminike kwa wingi.

 • 76:7

  Wanatimiza ahadi, na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana,

 • 76:8

  Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na yatima, na wafungwa.

 • 76:9

  Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani.

 • 76:10

  Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi hiyo siku yenye shida na taabu.

 • 76:11

  Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha.

 • 76:12

  Na atawajazi Bustani za Peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyo subiri.

 • 76:13

  Humo wataegemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali.

 • 76:14

  Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini.

 • 76:15

  Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae,

 • 76:16

  Vya fedha safi kama kiyoo, wamevipima kwa vipimo.

 • 76:17

  Na humo watanyweshwa kinywaji kilicho changanyika na tangawizi.

 • 76:18

  Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa Salsabil.

 • 76:19

  Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasio pevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizo tawanywa.

 • 76:20

  Na utakapo yaona, utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa.

 • 76:21

  Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi, na hariri nzito ya at'ilasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao Mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa.

 • 76:22

  Hakika haya ni malipo yenu; na juhudi zenu zimekubaliwa.

 • 76:23

  Hakika Sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo.

 • 76:24

  Basi ngojea hukumu ya Mola wako Mlezi wala usimt'ii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru.

 • 76:25

  Na likumbuke jina la Mola wako Mlezi asubuhi na jioni;

 • 76:26

  Na usiku msujudie Yeye, na umtakase usiku, wakati mrefu.

 • 76:27

  Kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia, na wanaiacha nyuma yao siku nzito.

 • 76:28

  Sisi tumewaumba, na tukavitia nguvu viungo vyao. Na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao.

 • 76:29

  Hakika haya ni mawaidha; basi anaye taka atashika Njia ya kwenda kwa Mola wake Mlezi.

 • 76:30

  Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye ilimu, Mwenye hikima.

 • 76:31

  Humuingiza amtakaye katika rehema yake. Na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyo chungu.

Paylaş
Tweet'le