78 NEBE

 • 78:1

  WANAULIZANA nini?

 • 78:2

  Ile khabari kuu,

 • 78:3

  Ambayo kwayo wanakhitalifiana.

 • 78:4

  La! Karibu watakuja jua.

 • 78:5

  Tena la! Karibu watakuja jua.

 • 78:6

  Kwani hatukuifanya ardhi kama tandiko?

 • 78:7

  Na milima kama vigingi?

 • 78:8

  Na tukakuumbeni kwa jozi?

 • 78:9

  Na tukakufanya kulala kwenu ni mapumziko?

 • 78:10

  Na tukaufanya usiku ni nguo?

 • 78:11

  Na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha?

 • 78:12

  Na tukajenga juu yenu saba zenye nguvu?

 • 78:13

  Na tukaifanya taa yenye mwanga na joto;

 • 78:14

  Na tukateremsha maji yanayo anguka kwa kasi kutoka mawinguni,

 • 78:15

  Ili tutoe kwayo nafaka na mimea,

 • 78:16

  Na mabustani yenye miti iliyo kamatana.

 • 78:17

  Hakika siku ya uamuzi imewekewa wakati wake,

 • 78:18

  Siku litapo pulizwa barugumu, nanyi mtakuja kwa makundi,

 • 78:19

  Na mbingu zitafunguliwa, ziwe milango,

 • 78:20

  Na milima itaondolewa na itakuwa kama sarabi.

 • 78:21

  Hakika Jahannamu inangojea!

 • 78:22

  Kwa walio asi ndio makaazi yao,

 • 78:23

  Wakae humo karne baada ya karne,

 • 78:24

  Hawataonja humo chochote kibaridi wala kinywaji,

 • 78:25

  Ila maji yamoto sana na usaha,

 • 78:26

  Ndio jaza muwafaka.

 • 78:27

  Hakika hao hawakuwa wakitaraji kuwa kuna hisabu.

 • 78:28

  Na wakikanusha Aya zetu kwa nguvu.

 • 78:29

  Na kila kitu Sisi tumekidhibiti kwa kukiandika.

 • 78:30

  Basi onjeni! Nasi hatutakuzidishieni ila adhabu!

 • 78:31

  Hakika wachamngu wanastahiki kufuzu,

 • 78:32

  Mabustani na mizabibu,

 • 78:33

  Na wake walio lingana nao,

 • 78:34

  Na bilauri zilizo jaa,

 • 78:35

  Hawatasikia humo upuuzi wala uwongo -

 • 78:36

  Malipo kutoka kwa Mola wako Mlezi, kipawa cha kutosha.

 • 78:37

  Mola Mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, Arrahman, Mwingi wa rehema; hawamiliki usemi mbele yake!

 • 78:38

  Siku atakapo simama Roho na Malaika kwa safu. Hawatasema ila Mwingi wa rehema aliye mruhusu, na atasema yaliyo sawa tu.

 • 78:39

  Hiyo ndiyo Siku ya haki. Basi anaye taka na ashike njia arejee kwa Mola wake Mlezi.

 • 78:40

  Hakika tumekuhadharisheni adhabu iliyo karibu kufika; Siku ambayo mtu atakapo ona yaliyo tangulizwa na mikono yake; na kafiri atasema: Laiti ningeli kuwa udongo!

Paylaş
Tweet'le