79 NAZİAT

 • 79:1

  Naapa kwa wanao komoa kwa nguvu,

 • 79:2

  Na kwa wanao toa kwa upole,

 • 79:3

  Na wanao ogelea,

 • 79:4

  Wakishindana mbio,

 • 79:5

  Wakidabiri mambo.

 • 79:6

  Siku kitapo tetemeka cha kutetemeka,

 • 79:7

  Kifuate cha kufuatia.

 • 79:8

  Siku hiyo nyoyo zitapiga piga,

 • 79:9

  Macho yatainama chini.

 • 79:10

  Sasa wanasema: Ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza?

 • 79:11

  Hata tukiwa mifupa iliyo bunguliwa?

 • 79:12

  Wanasema: Basi marejeo hayo ni yenye khasara!

 • 79:13

  Kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu,

 • 79:14

  Mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano!

 • 79:15

  Je! Imekufikia hadithi ya Musa?

 • 79:16

  Mola wake Mlezi alipo mwita katika bonde takatifu la T'uwaa, akamwambia:

 • 79:17

  Nenda kwa Firauni. Hakika yeye amezidi jeuri.

 • 79:18

  Umwambie: Je! Unapenda kujitakasa?

 • 79:19

  Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako Mlezi, upate kumcha.

 • 79:20

  Basi alimwonyesha Ishara kubwa.

 • 79:21

  Lakini aliikadhibisha na akaasi.

 • 79:22

  Kisha alirudi nyuma, akaingia kufanya juhudi.

 • 79:23

  Akakusanya watu akanadi.

 • 79:24

  Akasema: Mimi ndiye Mola wenu Mlezi mkuu kabisa.

 • 79:25

  Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumuadhibu kwa la mwisho na la mwanzo.

 • 79:26

  Kwa hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanao ogopa.

 • 79:27

  Je! Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliye ijenga!

 • 79:28

  Akainua kimo chake, na akaitengeneza vizuri.

 • 79:29

  Na akautia giza usiku wake, na akautokeza mchana wake.

 • 79:30

  Na juu ya hivyo ameitandaza ardhi.

 • 79:31

  Akatoa ndani yake maji yake na malisho yake,

 • 79:32

  Na milima akaisimamisha,

 • 79:33

  Kwa nafuu yenu na mifugo yenu.

 • 79:34

  Basi itakapo fika hiyo balaa kubwa,

 • 79:35

  Siku ambayo mtu atakumbuka aliyo yafanya,

 • 79:36

  Na Jahannamu itadhihirishwa kwa mwenye kuona,

 • 79:37

  Basi ama yule aliye zidi ujeuri,

 • 79:38

  Na akakhiari maisha ya dunia,

 • 79:39

  Kwa hakika Jahannamu ndiyo makaazi yake!

 • 79:40

  Na ama yule anaye ogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi, na akajizuilia nafsi yake na matamanio,

 • 79:41

  Basi huyo, Pepo itakuwa ndiyo makaazi yake!

 • 79:42

  Wanakuuliza Saa (ya Kiyama) itakuwa lini?

 • 79:43

  Una nini wewe hata uitaje?

 • 79:44

  Kwa Mola wako Mlezi ndio mwisho wake.

 • 79:45

  Kwa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuikhofu.

 • 79:46

  Ni kama kwamba wao siku watapo iona (hiyo Saa) hawakukaa ila jioni moja tu, au mchana wake.

Paylaş
Tweet'le