80 ABESE

 • 80:1

  Alikunja kipaji na akageuka,

 • 80:2

  Kwa sababu alimjia kipofu!

 • 80:3

  Na nini kitakujuulisha pengine yeye atatakasika?

 • 80:4

  Au atawaidhika, na mawaidha yamfae?

 • 80:5

  Ama ajionaye hana haja,

 • 80:6

  Wewe ndio unamshughulikia?

 • 80:7

  Na si juu yako kama hakutakasika.

 • 80:8

  Ama anaye kujia kwa juhudi,

 • 80:9

  Naye anaogopa,

 • 80:10

  Ndio wewe unampuuza?

 • 80:11

  Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana.

 • 80:12

  Basi anaye penda akumbuke.

 • 80:13

  Yamo katika kurasa zilizo hishimiwa,

 • 80:14

  Zilizo inuliwa, zilizo takaswa.

 • 80:15

  Zimo mikononi mwa Malaika waandishi,

 • 80:16

  Watukufu, wema.

 • 80:17

  Ameangamia mwanaadamu! Nini kinacho mkufurisha?

 • 80:18

  Kwa kitu gani amemuumba?

 • 80:19

  Kwa tone la manii, akamuumba na akamkadiria.

 • 80:20

  Kisha akamsahilishia njia.

 • 80:21

  Kisha akamfisha, akamtia kaburini.

 • 80:22

  Kisha apendapo atamfufua.

 • 80:23

  La! Hajamaliza aliyo muamuru.

 • 80:24

  Hebu mtu na atazame chakula chake.

 • 80:25

  Hakika Sisi tumemimina maji kwa nguvu,

 • 80:26

  Tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu,

 • 80:27

  Kisha tukaotesha humo nafaka,

 • 80:28

  Na zabibu, na mimea ya majani,

 • 80:29

  Na mizaituni, na mitende,

 • 80:30

  Na bustani zenye miti iliyo songana baraabara,

 • 80:31

  Na matunda, na malisho ya wanyama;

 • 80:32

  Kwa manufaa yenu na mifugo yenu.

 • 80:33

  Basi utakapo kuja ukelele,

 • 80:34

  Siku ambayo mtu atamkimbia nduguye,

 • 80:35

  Na mamaye na babaye,

 • 80:36

  Na mkewe na wanawe -

 • 80:37

  Kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha.

 • 80:38

  Siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri,

 • 80:39

  Zitacheka, zitachangamka;

 • 80:40

  Na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi,

 • 80:41

  Giza totoro litazifunika,

 • 80:42

  Hao ndio makafiri watenda maovu.

Paylaş
Tweet'le