81 TEKVİR

 • 81:1

  Jua litakapo kunjwa,

 • 81:2

  Na nyota zikazimwa,

 • 81:3

  Na milima ikaondolewa,

 • 81:4

  Na ngamia wenye mimba pevu watakapo achwa wasishughulikiwe,

 • 81:5

  Na wanyama wa mwituni wakakusanywa,

 • 81:6

  Na bahari zikawaka moto,

 • 81:7

  Na nafsi zikaunganishwa,

 • 81:8

  Na msichana aliye zikwa hai atapo ulizwa,

 • 81:9

  Kwa kosa gani aliuliwa?

 • 81:10

  Na madaftari yatakapo enezwa,

 • 81:11

  Na mbingu itapo tanduliwa,

 • 81:12

  Na Jahannamu itapo chochewa,

 • 81:13

  Na Pepo ikasogezwa,

 • 81:14

  Kila nafsi itajua ilicho kihudhurisha.

 • 81:15

  Naapa kwa nyota zinapo rejea nyuma,

 • 81:16

  Zinazo kwenda, kisha zikajificha,

 • 81:17

  Na kwa usiku unapo pungua,

 • 81:18

  Na kwa asubuhi inapo pambazuka,

 • 81:19

  Kwamba hakika bila ya shaka hii ni kauli ya Mjumbe mtukufu,

 • 81:20

  Mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo Mwenye Kiti cha Enzi,

 • 81:21

  Anaye t'iiwa, tena muaminifu.

 • 81:22

  Na wala huyu mwenzenu hana wazimu.

 • 81:23

  Na hakika yeye alimwona kwenye upeo wa macho ulio safi.

 • 81:24

  Wala yeye si bakhili kwa mambo ya ghaibu.

 • 81:25

  Wala hii si kauli ya Shetani maluuni.

 • 81:26

  Basi mnakwenda wapi?

 • 81:27

  Haikuwa hii ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote.

 • 81:28

  Kwa yule miongoni mwenu anaye taka kwenda sawa.

 • 81:29

  Wala nyinyi hamtataka isipo kuwa atake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote.

Paylaş
Tweet'le