82 İNFİTAR

 • 82:1

  Mbingu itapo chanika,

 • 82:2

  Na nyota zitapo tawanyika,

 • 82:3

  Na bahari zitakapo pasuliwa,

 • 82:4

  Na makaburi yatapo fukuliwa,

 • 82:5

  Hapo kila nafsi itajua ilicho tanguliza, na ilicho bakisha nyuma.

 • 82:6

  Ewe mwanaadamu! Nini kilicho kughuri ukamwacha Mola wako Mlezi Mtukufu?

 • 82:7

  Aliye kuumba, akakuweka sawa, akakunyoosha,

 • 82:8

  Katika sura yoyote aliyo ipenda akakujenga.

 • 82:9

  Sivyo hivyo! Bali nyinyi mnaikanusha Siku ya Malipo.

 • 82:10

  Na hakika bila ya shaka wapo walinzi juu yenu,

 • 82:11

  Waandishi wenye hishima,

 • 82:12

  Wanayajua mnayo yatenda.

 • 82:13

  Hakika wema bila ya shaka watakuwa katika neema,

 • 82:14

  Na hakika waovu bila ya shaka watakuwa Motoni;

 • 82:15

  Wataingia humo Siku ya Malipo.

 • 82:16

  Na hawatoacha kuwamo humo.

 • 82:17

  Na nini kitakacho kujuulisha Siku ya Malipo ni siku gani?

 • 82:18

  Tena nini kitakacho kujuulisha Siku ya Malipo ni siku gani?

 • 82:19

  Siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi; na amri yote siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu.

Paylaş
Tweet'le